Vzdělávací agentura Dr. Ing. Jiří Staněk - semináře, školení, rekvalifikace, mediace

Naše aktivity se datují od roku 2000. Našimi dlouhodobými cíli jsou maximální kvalita a přínos poskytovaných služeb, individuální přístup a řešení šitá na míru.

Poskytování profesionálních služeb našim klientům vedlo k profilaci naší činnosti do těchto hlavních směrů:

- Kurzy, školení a rekvalifikace pro firmy a veřejnost.
- Vzdělávání pro veřejnou správu a sociální sféru.
- Public relations.
- Mediacemimosoudní řešení sporů (partnerské, manželské, sousedské, pracovní).

Věříme, že naše nabídka vzdělávacích akcí Vás zaujme a přispěje k rozvoji Vaší kvalifikační připravenosti, odbornému i osobnímu rozvoji.

Dlouhodobá činnost v oblasti vzdělávání, kladné reference klientů, akreditace naší vzdělávací instituce u MPSV, MŠMT a MV ČR, jsou jen malým příkladem ocenění kvality naší práce a Vaší zárukou.