Pořádání školení distanční formou ON-LINE

Od roku 2022 budeme některá školení pořádat distanční formou (video semináře). Zatím nebudeme kombinovat prezenční a distanční formu vzdělávání. Pokud budeme moci školit prezenčním způsobem, budeme tuto formu preferovat. Distanční výuku na počátku roku 2022 budeme nabízet vždy minimálně týden před realizací původního prezenčního školení tak, že všechny přihlášené na seminář zkontaktujeme a distanční formu vzdělávání nabídneme. Nabídka se objeví i na našich webových stránkách.

Cena distančního semináře bude o cca 300,- Kč nižší než původní cena školení. Posluchači obdrží materiály a osvědčení MPSV ČR, MV ČR v elektronické podobě. Pokud bude seminář předplacen předem, provedeme opravu daňového dokladu a rozdíl ceny vrátíme.

 

BŘEZEN 2023


  

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V PRÁVU A PRAXI - ZÁKLADNÍ INFORMACE
Akreditace:  MPSV: A2022/0016-SP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -1039/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023303
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.
Termín konání:  23.3.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

ZÁKLADY SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0088-SP/PC  (7 hodin)  MVČR: AK/PV -153/2020 (7 hodin)
Variabilní symbol:  2023305
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti komunikačních dovedností, sociální poradkyně, mediátorka praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátorka případových konferencí, zkušená lektorka)
Termín konání:  28.3.2023 (úterý) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

DOSPĚLÝ KLIENT SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2019/0290-SP/PC (8 hodin)  MVČR: AK/PV-16/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023307
Přednáší:  Mgr. Svata Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  30.3.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

SOUČASNÁ ZÁKLADNÍ TÉMATA ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ, PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: . A2022/1019-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV-1021/2022 (8 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol:  2023309
Přednáší:  Mgr. Olga Štěpánková: zkušená psycholožka s mnoha letou praxí v ústavní výchově dětí
Termín konání:  31.3.2023 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

 

DUBEN 2023


  

PLATNOST A NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM-ZÁKLADNÍ CHYBY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI, V OPATROVNICTVÍ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0018-SP (7 hodin)  MVČR: AK/PV -152/2020(7 hodin)
Variabilní symbol:  2023402
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor-Masarykova Univerzita, dříve též Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha; Aktivní pracovnice Moravskoslezský kruh, projekt Pečujeme doma, dříve též Diakonie projekt Pečuj doma; dříve vyučující na Zkouškách odborné způsobilosti pro výkon Veřejného opatrovnictví)
Termín konání:  14.4.2023 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

PARTICIPACE DÍTĚTE V SITUACI ROZPADU RODINY – ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE
Akreditace:  MPSV: A2022/0231-SP/PC– akreditace pouze MPSV  (8 hodin) - Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR
Variabilní symbol:  2023409
Přednáší:  Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací
Mgr. Terezie Pemová-
Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorka
Termín konání:  25.4.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

 

KVĚTEN 2023


  

ADIKTOLOGICKÉ MINIMUM PRO ÚČELY SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSVA2022/0520-SP/PC (8 hodin)  MVČR: AK/PV -791/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023503
Přednáší:  Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s  praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  12.5.2023 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0428-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV -37/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20235016
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk – zapsaný mediátor, rodinný psychoterapeut, dlouholetý lektor v oblasti komunikačních témat
Termín konání:  18.5.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

TRAUMA, TRAUMATIZACE A TRAUMA ZOHLEDŇUJÍCÍ PŘÍSTUP V INTERVENCI
Akreditace:  MPSV: A2022/0252-SP/PC– akreditace pouze MPSV  (8 hodin) - Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR
Variabilní symbol:  20235013
Přednáší:  Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací
Mgr. Terezie Pemová-
Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorka
Termín konání:  26.5.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVNÉ KOMUNIKACE RODIČŮ A DOSPĚLÝCH S DÍTĚTEM  (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0733-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV -495/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20235015
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk – zapsaný mediátor, rodinný psychoterapeut, dlouholetý lektor v oblasti komunikačních témat
Termín konání:  30.5.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

 

 

ČERVEN 2023


  

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2022/0697-SP/PC (8 hodin)  MVČR: AK/PV -670/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023601
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe.
Termín konání:  1.6.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM Z VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍ PRÁCE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSVA2022/0521-SP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -543/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023602
Přednáší:  Mgr. Svata Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  2.6.2023 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

STYK DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ, A V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC S BIOLOGICKÝM RODIČEM-ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2021/0207-SP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -197/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023603
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD
Termín konání:  6.6.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM – VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2022/1277-SP/PC/VP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -304/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023604
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Termín konání:  8.6.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

  

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V PRÁVU A PRAXI-ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2022/0016-SP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -1039/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023606
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná -Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.
Termín konání:  9.6.2023 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

PROBLEMATIKA KRIZOVÉ INTERVENCE PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2021/1401-SP/PC  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -217/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023607
Přednáší:  Bc. David Tichý, DiS. -(Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  13.6.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

SOUČASNÁ ZÁKLADNÍ TÉMATA ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ, PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2022/1019-SP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -AK/PV-1021/2022(8 hodin)    NOVINKA
Variabilní symbol:  2023609
Přednáší:  Mgr. Olga Štěpánková: zkušená psycholožka s mnoha letou praxí v ústavní výchově dětí.
Termín konání:  15.6.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

OPATROVNICKÉ SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ- ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2022/1082-SP  (7 hodin)  MVČR: AK/PV -AK/PV-1040/2022 (7 hodin)    NOVINKA
Variabilní symbol:  20236012
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru
Termín konání:  16.6.2023 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE-ÚVOD DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2020/0089-SP  (7 hodin)  MVČR: AK/PV -AK/PV-1019/2022 (7 hodin)    NOVINKA
Variabilní symbol:  20236013
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPAlinkedin.com/in/zdenek-zivcak (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání:  20.6.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

 

 

SRPEN 2023


  

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ MINIMUM (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2023/0315-SP/PC/VP (16 hodin)  
MVČR: AK/PV -požádáno o akreditaci na videokurz (16 vyučovacích hodin-dva dny)
Variabilní symbol:  2023800
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor-Masarykova Univerzita, dříve též Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha; Aktivní pracovnice Moravskoslezský kruh, projekt Pečujeme doma, dříve též Diakonie projekt Pečuj doma; dříve vyučující na Zkouškách odborné způsobilosti pro výkon Veřejného opatrovnictví)
Termín konání:  24.8.2023-25.8. 2023 DVA DNY (čtvrtek a pátek) od 8,00 hod. (prezence od 7,30 hod-8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  3.580 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ SE ZAINTERESOVANÝMI ODBORNÍKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2020/0732-SP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -AK/PV-AK/PV-77/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023801
Přednáší: 

Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání:  29.8.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit