Nabídka školení v Brně r. 2022Online semináře naleznete v záložce: Nabídka Online školení r. 2022  

 

  

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH-ZÁKLADNÍ INFORMACE
Akreditace:  MPSV: A2020/0554-SP MVČR: AK/PV-338/2020 (7 hodin)  
Variabilní symbol:   20221017
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé                                     
Termín konání:  od 25.10.2022 (úterý) 
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
PozvánkaPŘESUN NA 29.11.2022 ON-LINE

 

PROSINEC 2022


 

PARTICIPACE DÍTĚTE V SITUACI ROZPADU RODINY – ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE
Akreditace:  Akreditace náleží společnosti NIDAR   MPSV: A2022/0248-SP/PC  (8 hodin)  akreditace pouze MPSV
Variabilní symbol:   20221118
Přednáší: 

Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.
Mgr. Terezie Pemová-Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky.                                                  

Termín konání:  29.11.2022 (úterý) 
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.490 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
Pozvánka| PŘESUN NA 2.12.2022 ON-LINE

 

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0553-SP MVČR: AK/PV-284/2020 (8 hodin)  
Variabilní symbol:   2022101
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru                                                                 
Termín konání:  4.10.2022 (úterý) 
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
PozvánkaPŘESUN NA 8.12.2022 ON-LINE

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT-UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0919-SP MVČR: AK/PV-567/2019 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   20221207
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.
Termín konání:  13.12.2022 (úterý) 
Místo konání:  ON-LINE 
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
Pozvánka| PŘESUN NA 13.12.2022 ON-LINE

 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJ ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE PRO VYHODNOCOVÁNÍ SITUACE DĚTÍ A JEJICH RODIN
Akreditace:  MPSV: A2021/1402-SP MVČR: AK/PV-240/2018 (8 hodin) 
Variabilní symbol:  2022997
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal  - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD                                                  
Termín konání:  20.9. 2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel eFi, Bratislavská 52, 602 00 Brno
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
 Pozvánka|PŘESUN NA 13.12.2022 ON-LINE

  

PROBLEMATIKA KRIZOVÉ INTERVENCE PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM
Akreditace:  MPSV: A2021/1401-SP/PC MVČR: AK/PV-169/2018 (8 hodin)  NOVÁ AKREDITACE MPSV
Variabilní symbol:   20221012
Přednáší:  Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)                                                      
Termín konání:  18.10.2022 (úterý) 
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
PozvánkaPŘESUN NA 20.12.2022 ON-LINE