Nabídka školení Brno r. 2023

DUBEN


 

PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0089-SP (7. hodin) MVČR: AK/PV-151/2020  (7 hodin)
Variabilní symbol:   2023403
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání:  18.4.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

VSTUP DO VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY
Akreditace:  MPSV: A2021/0208-SP  MVČR: AK/PV-196/2021  (8 hodin)
Variabilní symbol:   2023405
Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.                                                 

 

Termín konání:  20.4.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0989-SP  MVČR: AK/PV-566/2019  (8 hodin)
Variabilní symbol:   2023405
Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.                                                

Termín konání:  21.4.2023 (pátek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

 

KVĚTEN


 

PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM Z VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍ PRÁCE
Akreditace:  MPSV: A2022/0521-SP MVČR: AK/PV-542/2022  (8 hodin)
Variabilní symbol:   2023505
Přednáší: 

Mgr. Svata Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka.                                                                                                                     

Termín konání:  16.5.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI
Akreditace:  MPSV: A2022/0697-SP/PC  MVČR: AK/PV-670/2018  (8 hodin)
Variabilní symbol:   2023506
Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé.                                  

Termín konání:  18.5.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V PRÁVU A PRAXI-ZÁKLADNÍ INFORMACE
Akreditace:  MPSV: A2022/0016-SP  MVČR: AK/PV-1047/2022  (8 hodin)
Variabilní symbol:   2023509
Přednáší: 

JUDr. Věra Novotná (Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka).                                                

Termín konání:  23.5.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

PROBLEMATIKA KRIZOVÉ INTERVENCE PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM
Akreditace:  MPSV: A2021/1401- SP/PC  MVČR: AK/PV-169/2018  (8 hodin)
Variabilní symbol:   20235014
Přednáší: 

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)                                                    

Termín konání:  30.5.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

 

ČERVEN


 

SOUČASNÁ ZÁKLADNÍ TÉMATA ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ, PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
Akreditace:  MPSV: A2022/1019-SP  MVČR: AK/PV-požádáno o akreditaci, číslo bude doplněno (8 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol:   2023600
Přednáší: 

Mgr. Olga Štěpánková: zkušená psycholožka s mnoha letou praxí v ústavní výchově dětí                                                                                                      

Termín konání:  1.6.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

  

OPATROVNICKÉ SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ- ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Akreditace:  MPSV: A2022/1082-SP (7 hodin)  MVČR: AK/PV-požádáno o akreditaci, číslo bude doplněno (7 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol:   2023605
Přednáší: 

PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru                                                           

Termín konání:  8.6.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit