Nabídka školení Brno r. 2023

 

KVĚTEN


 

PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM Z VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍ PRÁCE
Akreditace:  MPSV: A2022/0521-SP MVČR: AK/PV-542/2022  (8 hodin)
Variabilní symbol:   2023505
Přednáší: 

Mgr. Svata Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka.                                                                                                                     

Termín konání:  16.5.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI
Akreditace:  MPSV: A2022/0697-SP/PC  MVČR: AK/PV-670/2018  (8 hodin)
Variabilní symbol:   2023506
Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé.                                  

Termín konání:  18.5.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V PRÁVU A PRAXI-ZÁKLADNÍ INFORMACE
Akreditace:  MPSV: A2022/0016-SP  MVČR: AK/PV-1047/2022  (8 hodin)
Variabilní symbol:   2023509
Přednáší: 

JUDr. Věra Novotná (Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka).                                                

Termín konání:  23.5.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

PROBLEMATIKA KRIZOVÉ INTERVENCE PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM
Akreditace:  MPSV: A2021/1401- SP/PC  MVČR: AK/PV-169/2018  (8 hodin)
Variabilní symbol:   20235014
Přednáší: 

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)                                                    

Termín konání:  30.5.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

 

ČERVEN


 

SOUČASNÁ ZÁKLADNÍ TÉMATA ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ, PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
Akreditace:  MPSV: A2022/1019-SP  MVČR: AK/PV-AK/PV-1022/2022 (8 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol:   2023600
Přednáší: 

Mgr. Olga Štěpánková: zkušená psycholožka s mnoha letou praxí v ústavní výchově dětí                                                                                                      

Termín konání:  1.6.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

  

OPATROVNICKÉ SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ- ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Akreditace:  MPSV: A2022/1082-SP (7 hodin)  MVČR: AK/PV-AK/PV-1041/2022 (7 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol:   2023605
Přednáší: 

PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru                                                           

Termín konání:  8.6.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

 

ŘÍJEN


 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVNÉ KOMUNIKACE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA ÚSC S DÍTĚTEM
Akreditace:  MPSV: A2020/0733-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV-AK/PV-510/2020 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   20231001
Přednáší: 

Dr. Ing. Jiří Staněk - (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a psychoterapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)                                                           

Termín konání:  3.10.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

STYK DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ, A V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC S BIOLOGICKÝM RODIČEM-ZÁKLADNÍ INFORMACE
Akreditace: 

MPSV: A2021/0207-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV-AK/PV-193/2021 (8 hodin) 

Variabilní symbol:   20231010
Přednáší: 

Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD                                                        

Termín konání:  24.10.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

 

LISTOPAD


 

ADIKTOLOGICKÉ MINIMUM PRO ÚČELY SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
Akreditace:  MPSV: A2022/0520-SP/PC (8 hodin)  MVČR: AK/PV-669/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   20231109
Přednáší: 

Bc. Kateřina Šutorková - (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s  praxí v oblasti přednášené problematiky)                                                 

Termín konání:  21.11.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ PÁCHANÉ NA SENIORECH Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0556-SP/PC (7 hodin)  MVČR: AK/PV-341/2020 (7 hodin)
Variabilní symbol:   20231101
Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.                                                

Termín konání:  23.11.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ Z POHLEDU DĚTSKÉHO PSYCHOLOGA-PŘIBLÍŽENÍ ZÁKLADŮ PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKŮM, KTEŘÍ PRACUJÍ S RODINNÝM SYSTÉMEM
Akreditace:  MPSV: A2021/1326-SP/PC (7 hodin)  MVČR: AK/PV-308/2022 (7 hodin)
Variabilní symbol:   20231102
Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.                                                

Termín konání:  24.11.2023 (pátek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE ZE STRANY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBECNÍHO ÚŘADU S DŮRAZEM NA AKTUÁLNĚ ŘEŠENOU PROBLEMATIKU AKREDITACE
Akreditace:  MPSV: A2021/1271-SP/PC (6 hodin)  MVČR: AK/PV-306/2022 (6 hodin)
Variabilní symbol:   20231105
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA  linkedin.com/in/zdenek-zivcak   (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)                                           

Termín konání:  28.11.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

PROSINEC


 

ZÁKLADY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Akreditace:  MPSV: A2023/0307-SP (6 hodin)  MVČR: AK/PV-262/2019 (6 hodin)
Variabilní symbol:   20231201
Přednáší: 

JUDr. Věra Novotná - (Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka)                                      

Termín konání:  12.12.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit