Nabídka školení v Brně r. 2021

 


Semináře v roce 2021 budou realizovány prezenční formou, pokud to pandemická situace nedovolí, nabídneme Vám možnost on-line výuky u většiny seminářů.

 TOP Semináře IČO: 06546897


 

 TOP Semináře IČO: 06546897

Květen/Červen 2021 - všechna školení se konají ON-LINE formou. Školení nalezne v nabídce: ON-LINE ŠKOLENÍ.  


 

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/1004-SP  MVČR: AK/PV-568/2019 (8 hodin)    NOVINKA
Variabilní symbol:  2109004
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová(Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)
Termín konání:  16.9. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00hod -  9,00 hod.)  23.11.2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena 1.890 Kč/osobu   1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka|PŘESUN SEMINÁŘE NA ON-LINE !!!  více v záložce on-line školení

%MCEPASTEBIN%

 

%MCEPASTEBIN%

 

  ŘÍJEN 2021

%MCEPASTEBIN%

 

DOSPĚLÝ KLIENT SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0290-SP/PC, MVČR: AK/PV-627/2018 (8 hodin)   
Variabilní symbol:  2110002
Přednáší:  Mgr. Svata Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  19.10 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| ZRUŠENO !!!

%MCEPASTEBIN%

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE V TERÉNU-VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2018/0124SP/PC , MVČR: AK/PV-41/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2110002
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak

(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání:  21.10 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30hod -  9,00 hod.)   5.11.2021 (pátek) od 8,00 hod.(prezence od 7,30 hod -  8,00 hod)
Místo konání:  POZOR - Seminář se bude konat formou ON-LINE !!! - více v záložce On-line školení
Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

%MCEPASTEBIN%

 

 

LISTOPAD 2021

 

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH-ZÁKLADNÍ INFORMACE

Akreditace:  MPSV: A2020/0554- SP MVČR: AK/PV-36/2021  (7 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol:  2111002
Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé.

Termín konání:  11.11.2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

%MCEPASTEBIN%

 

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace:  MPSV: A2020/0553- SP, MVČR: AK/PV-284/2020 (8 hodin)  NOVINKA !!!
Variabilní symbol:  2111004
Přednáší: 

PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru

Termín konání:  25.11.2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

%MCEPASTEBIN%

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

Akreditace:  MPSV: A2018/0495-SP/PC , MVČR: AK/PV-669/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2111006
Přednáší: 

Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:  30.11.2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

%MCEPASTEBIN%

 

 

 PROSINEC 2021

 

STYK DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ, A V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC S BIOLOGICKÝM RODIČEM-ZÁKLADNÍ INFORMACE

Akreditace:  MPSV: A2021/0207-SP, MVČR: AK/PV-193/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2112000
Přednáší: 

Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD.

Termín konání:  2.12. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

%MCEPASTEBIN%

 

KRIZOVÁ INTERVENCE

Akreditace:  MPSV: A2018/0219 SP/PC , MVČR: AK/PV-169/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2112003
Přednáší: 

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:  9.12. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

%MCEPASTEBIN%

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM – VSTUP DO PROBLEMATIKY AKREDITACE

Akreditace:  MPSV: A2018/0731- SP/PC/PV, MVČR: AK/PV-29/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2112006
Přednáší: 

Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)

Termín konání:  16.12. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

%MCEPASTEBIN%