Nabídka školení v Ostravě r.2020 

 

  Školení v termínech od 17.3. do 30.5. 2020 se ruší. Školení se přesouvají na nové termíny uvedené v přiložených pozvánkách!!!

 

Stručný přehled překládaných seminářů:

 

přeložené semináře:      NÁZEV PŮVODNÍ TERMÍN     NOVÝ TERMÍN            LEKTOR  
AKTUÁLNÍ NOVINKY V OBLASTI ROZHODOVÁNÍ A POSTUPŮ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA V ROCE 2020 A 2021 12.5.2020 (úterý) 15.9.2020 JUDr. Miluška Jarošová
KONTROLNÍ ŘÁD  14.5.2020 (čtvrtek) ZRUŠENO Mgr. Karolína Plasgurová Holá
OPATROVNICTVÍ - ZÁKLADNÍ PRAKTICKÉ A AKTUÁLNÍ INFORMACE 15.5.2020 (pátek) ZRUŠENO Mgr. Radka Pešlová
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2.6.2020 (úterý) ZRUŠENO  JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
SPRÁVNÍ ŘÁD V OBLASTI SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 9.6.2020 (úterý) ZRUŠENO  JUDr. Věra Novotná
ROZVOD V RODINĚ A DOPADY NA DÍTĚ 30.4.2020 (čtvrtek) 25.6.2020 Oldřich Matoušek PhDr. Doc.
MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM 28.4.2020 (úterý) 18.8.2020 Mgr. Katarína Dubělčíková
SOUDNĚ-ZNALECKÉ POSUDKY VE VĚCECH NEZLETILÝCH DĚTÍ A RODIN-VSTUP DO PROBLEMATIKY 3.4.2020 (pátek) 25.8.2020 PhDr. Petr Štěpaník
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH 7.4.2020 (úterý) 27.8.2020 Dr. Ing. Jiří Staněk
PROCES INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE NA OSPOD 22.5.2020 (pátek) 8.9.2020 Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg.
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT 19.3.2020 (čtvrtek) 18.9.2020 JUDr. Věra Novotná
MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA 21.4.2020 (úterý) 24.11.2020 Ing. Vladislav Varmuža Ph.D

 

  

 

 

 ČERVEN r. 2020

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI
Akreditace: MPSV: A2018/0497-SP/PC (8 hodin)  MVČR AK/PV-670/2018 (8 hodin)  
Variabilní symbol: 2006333         
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé.
Termín konání: 4.6.2020 (čtvrtek) - od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Akord - (SNP) náměstí Slovenského národního povstání 2012/1, 700 30 Ostrava, Zábřeh
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP. Semináře s.r.o. IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
Akreditace: MPSV: A2018/0495-SP/PC (8 hodin)  MVČR AK/PV-669/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2006666
Přednáší: Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání: 12.6.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP. Semináře s.r.o. IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM
Akreditace: MPSV: A2019/0989-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV-566/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2006888   NOVINKA
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání: 16.6.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Akord - (SNP) náměstí Slovenského národního povstání 2012/1, 700 30 Ostrava, Zábřeh
Cena (vč. občerstvení): 1 790 Kč/ osoba              
Organizace: TOP. Semináře s.r.o. IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

 SPRÁVNÍ ŘÁD V REÁLNÉ PRAXI
Akreditace: MVČR:  AK/PV-272/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2006999
Přednáší: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, místopředseda pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády, spoluautor komentáře ke správnímu řádu)
Termín konání: 18.6.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP. Semináře s.r.o. IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Akreditace: MVČR:  AK/PV-735/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2006000
Přednáší: Mgr. Martin Budiš-působil jako odborný pracovník odboru kontroly veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době pracuje jako specialista v advokacii, kde se věnuje právu veřejných zakázek a lektorské činnosti
Termín konání: 19.6.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP. Semináře s.r.o. IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ROZVOD V RODINĚ A DOPADY NA DÍTĚ
Akreditace: MPSV: 2016/0718-PC/SP (8 hodin)  MVČR AK/PV-570/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2004000
Přednáší:

Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie.
Dr. Ing. Jiří Staněk (odborník v oblasti komunikačních dovedností, zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátor případových konferencí, zkušený lektor)

Termín konání: 25.6.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

SRPEN r. 2020 

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM
Akreditace:  MPSV: A2018/0731-SP/PC/VP (8 hodin)  MVČR: AK/PV-29/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2004888
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Termín konání:  18.8. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):  1 590 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o. IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ MINIMUM
Akreditace:  MPSV: A2019/0084- SP/PC (16 hodin)  MVČR:  AK/PV-25/2019 (16 hodin)
Variabilní symbol:  2008111
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová-odborný lektor-Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno, právník se zaměřením na sociální problematiku
Termín konání:  20.8. 2020 - 21.8. (čtvrtek-pátek) dvoudenní od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):  3 190 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o. IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

SOUDNĚ-ZNALECKÉ POSUDKY VE VĚCECH NEZLETILÝCH DĚTÍ A RODIN-VSTUP DO PROBLEMATIKY

kreditace:   MPSV: A2019/0086-SP/PC/VP (8 hodin)  MVČR: AK/PV-261/2019 (8 hodin)
Varibilní symbol:   2004333 
Přednáší:   PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   25.8. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA - Sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 708 00 Ostrava Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):   1 690 Kč / osobu
Organizace:   TOP.Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH
Akreditace:  akreditace č. 2016/1061- PC/SP/ (8 hodin) , MVČR: AK/PV-254/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2004555
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (odborník v oblasti komunikačních dovedností, zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátor případových konferencí, zkušený lektor)
Termín konání:   27.8.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod-9,00  hod.)
Místo konání: 

Hotel SAREZA - Sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 708 00 Ostrava Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení):  1. 490,- Kč/osoba (výhodná letní cena)
Organizace:   Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489 
  Pozvánka| Přihlásit

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM
Akreditace:   A2019/0989-SP (8 hodin), AK/PV-566/2019 (8 hodin)
Varibilní symbol:   2008333              NOVINKA
Přednáší:   PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   28.8. 2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 790 Kč / osobu
Organizace:   TOP.Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO

 

ZÁŘÍ r. 2020

 

PROCES INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE NA OSPOD
Akreditace:  MPSV: A2018/0370-SP (8 hodin)  MVČR AK/PV-240/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2005999
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí a zkušenostmi získanými při realizovaných kontrolách v daném regionu
Termín konání:   8.9. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o. IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

SPISOVÁ SLUŽBA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Akreditace:   AK/PV-219/2008 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2009444
Přednáší:  PhDr. Irena Hajzlerová -  odborný rada pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost, Zemského archivu v Opavě, zkušená lektorka
Termín konání:   10.9. 2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč / osobu
Organizace:   Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY V OBLASTI ROZHODOVÁNÍ A POSTUPŮ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA V ROCE 2020 A 2021

Akreditace:   MVČR:  AK/PV-271/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2005333
Přednáší:   JUDr. Miluška Jarošová - Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury MSK, lektorka
Termín konání:   15.9. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč / osobu
Organizace:   TOP. Semináře s.r.o. IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT
Akreditace:  MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin))
Variabilní symbol:  2003000
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka
Termín konání:  18.9. 2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):  1 590 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

KRIZOVÁ INTERVENCE
Akreditace:   A2018/0219 SP/PC (8 hodin), AK/PV-169/2018 (8hodin)
Variabilní symbol:   2009666
Přednáší:   Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky
Termín konání:   22.9. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ se zaměřením na aktuálně řešenou problematiku
Akreditace:   A2020/0089-SP (7 hodin),  AK/PV- požádáno o akreditaci
Variabilní symbol:   2009888
Přednáší:   Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)
Termín konání:   25.9. 2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):   1.590 Kč/osobu
Organizace:   TOP. Semináře s.r.o.  IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ŘÍJEN r. 2020

 

ATTACHMENT - VZTAHOVÁ VAZBA
Akreditace:   A2018/0122 SP/PC (8 hodin), AK/PV-242/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2010666
Přednáší:   PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   20.10. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 790 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

LISTOPAD r. 2020

 

PLATNOST A NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM-ZÁKLADNÍ CHYBY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI, V OPTAROVNICTVÍ
Akreditace:   A2020/0018-SP (7 hodin),  AK/PV- požádáno o akreditaci
Variabilní symbol:   2011888
Přednáší:   Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor-Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání:   19.11. 2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):   1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
Akreditace:   AK/PV-373/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2004777
Přednáší:   Ing. Vladislav Varmuža Ph.D. – Česká komora stavebních ekonomů, zkušený odborník a praktik v dané oblasti
Termín konání:   24.11. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PROSINEC r. 2020

 

DIAGNOSTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINNÉM SYSTÉMU
Akreditace:   A2018/0123 SP/PC (8 hodin), AK/PV-243/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2012444
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   15.12. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 790 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

%MCEPASTEBIN%
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH