Nabídka školení v Praze r. 2021


 

 

Semináře v roce 2020 a 2021 budou realizovány prezenční formou, pokud to pandemická situace nedovolí, nabídneme Vám možnost on-line výuky u většiny seminářů.

 

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

MPSV: A2020/0553- SP  MVČR: AK/PV-284/2020 (8 hodin)            NOVINKA !!!!!

Variabilní symbol: 

2121011

Přednáší: 

PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru

Termín konání: 

23.9. 2021 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod - 8,30 hod.)   26.10. 2021 (úterý) od 8,30 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

POZOR - Seminář se bude konat formou ON-LINE !!! - více v záložce On-line školení

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu  1.690 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ SE ZAINTERESOVANÝMI ODBORNÍKY

Akreditace: 

MPSV: A2020/0732-SP MVČR: AK/PV-374/2020 (8 hodin)  NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121022

Přednáší: 

Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie.
Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání: 

24.9. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod - 8,30 hod.)     19.11. 2021 (úterý) od 8,30 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

POZOR - Seminář se bude konat formou ON-LINE !!! - více v záložce On-line školení

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu    1.690 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

 

 

ŘÍJEN 2021

 

VYBRANÉ SPECIÁLNÍ TECHNIKY V SOCIÁLNÍ TERAPII RODIN S DĚTMI

Akreditace: 

MPSV: A2019/1005-SP  MVČR: AK/PV-569/2019 (16 hodin - DVOUDENNÍ)           

Variabilní symbol: 

2121033

Přednáší: 

Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)

Termín konání: 

14.10. a 15.10. 2021 (čtvrtek a pátek) zahájení vždy od od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/  

Cena (vč. občerstvení):

3.390 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka|ZRUŠENO !!!

 

 

 LISTOPAD 2021

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

MPSV: A2019/0290-SP/PC MVČR: AK/PV-627/2018 (8 hodin)           

Variabilní symbol: 

2121044

Přednáší: 

Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka

Termín konání: 

4.11.2021 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod -  8,30 hod.

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/  

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

 

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ-VSTUP DO PROBLEMATIKY   (VIDEOKURZ)

Akreditace: 

MPSV: A2018/0216-SP/PC MVČR: AK/PV-168/2018  MVČR: AK/PV-194/20   (8 hodin)           

Variabilní symbol: 

2121066   2112555

Přednáší: 

JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka

Termín konání: 

5.11.2021 (pátek) od 8,20 hod. (prezence od 7,30 hod -  8,20 hod.)   3.12. 2021 (pátek) od 8,20 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,20 hod.)

Místo konání: 

POZOR - Seminář se bude konat formou ON-LINE !!! - více v záložce On-line školení 

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu     1.690 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

 

  

SOCIÁLNÍ PRÁCE V TERÉNU-VSTUP DO PROBLEMATIKY (Vybrané dávky sociálního zabezpečení, se zaměřením na praktické postupy a řešení modelových situací)

Akreditace: 

MPSV: A2018/0124SP/PC , MVČR: AK/PV-41/2018  (8 hodin)           

Variabilní symbol: 

2121055

Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak

(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání: 

5.11.2021 (pátek) od 8,30 hod.(prezence od 7,00 hod -  8,30 hod.)    5.11.2021 (pátek) od 8,00 hod.(prezence od 7,30 hod -  8,00 hod)

Místo konání: 

POZOR - Seminář se bude konat formou ON-LINE !!! - více v záložce On-line školení

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu   1.690 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

 

  

KRIZOVÁ INTERVENCE-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

MPSV: A2018/0219 SP/PC  MVČR: AK/PV-169/2018 (8 hodin)           

Variabilní symbol: 

2121077

Přednáší: 

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání: 

12.11.2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod -  8,30 hod.

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/  

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

 

VSTUP DO VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

Akreditace: 

MPSV: A2021/0208-SP MVČR: AK/PV-196/2021 (8 hodin)             NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121088

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání: 

25.11.2021 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod -  8,30 hod.

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/  

Cena (vč. občerstvení):

1.990 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ PÁCHANÉ NA SENIORECH Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

MPSV: A2020/0556-SP/PC MVČR: AK/PV-341/2020 (7 hodin)             NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121099

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání: 

26.11.2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod -  8,30 hod.

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/  

Cena (vč. občerstvení):

1.990 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

  

STYK DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ, A V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC S BIOLOGICKÝM RODIČEM-ZÁKLADNÍ INFORMACE

Akreditace: 

MPSV: A2021/0207-SP , MVČR: AK/PV- 193/2021 (8 hodin)             NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121010

Přednáší: 

Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD.

Termín konání: 

30.11.2021 (úterý) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod -  8,30 hod.

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/  

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

 

 

 PROSINEC 2021

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI

Akreditace: 

MPSV: A2018/0497- SP/PC MVČR: AK/PV-670/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol: 

2121121

Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé.

Termín konání: 

2.12.2021 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod -  8,30 hod.

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/  

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

  

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH-ZÁKLADNÍ INFORMACE

Akreditace: 

MPSV: A2020/0554- SP  MVČR: AK/PV-36/2021 (7 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121122               

Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé.

Termín konání: 

3.12.2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod -  8,30 hod.

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/  

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

  

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI

Akreditace: 

MPSV: A2020/0428-SP MVČR: AK/PV-285/2020 (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121123               

Přednáší: 

Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání: 

9.12.2021 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod -  8,30 hod.

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/  

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

  

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE - PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

Akreditace: 

MPSV: A2018/0459- SP/PC  MVČR: AK/PV-669/2018 (8 hodin)  NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121124               

Přednáší: 

Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s  praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání: 

10.12.2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod -  8,30 hod.

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/  

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit