LISTOPAD 2021 

AKTUÁLNÍ NOVINKY V OBLASTI ROZHODOVÁNÍ A POSTUPŮ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA v roce 2021 a 2022

Akreditace:  MVČR: AK/PV-737/2017  (8 hodin)   
Variabilní symbol:  2021444
Přednáší:  JUDr. Miluška Jarošová - Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury MSK, lektorka.
Termín konání:  2.11. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena vč. občerstvení:  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Akreditace:  MVČR: AK/PV-451/2018  (7 hodin)   
Variabilní symbol:  2021555
Přednáší:  JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 působí jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Současně přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Je autorem řady odborných článků a komentářů z oblasti problematiky týkající se veřejné správy
Termín konání:  5.11. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena vč. občerstvení:  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|ZRUŠENO !!!

 

 

SPRÁVNÍ ŘÁD V REÁLNÉ PRAXI
Akreditace:  MVČR: AK/PV-272/2018  (8 hodin)   
Variabilní symbol:  2021777
Přednáší:  JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, místopředseda pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády, spoluautor komentáře ke správnímu řádu)
Termín konání:  18.11. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena vč. občerstvení:  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| ZRUŠENO !!!

 

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI
Akreditace:  MVČR: AK/PV-273/2018  (7 hodin)   
Variabilní symbol:  2021666
Přednáší:  JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 působí jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Současně přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Je autorem řady odborných článků a komentářů z oblasti problematiky týkající se veřejné správy.
Termín konání:  23.11. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena vč. občerstvení:  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit