Nabídka školení v Ostravě r. 2023

   

  

KVĚTEN


  

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/1004-SP   MVČR: AK/PV-568/2019 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023504
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)                       
Termín konání:  16.5.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

VSTUP DO VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY
Akreditace:  MPSV: A2021/0208-SP   MVČR: AK/PV-196/2021 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023507
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku                                                  
Termín konání:  19.5.2023 (pátek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

STYK DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ, A V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC S BIOLOGICKÝM RODIČEM-ZÁKLADNÍ INFORMACE
Akreditace:  MPSV: A2021/0207-SP   MVČR: AK/PV-193/2021 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023508
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD                                   
Termín konání:  23.5.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM – VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2022/1277-SP/PC/VP   MVČR: AK/PV-29/2019 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   20235011
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)                         
Termín konání:  25.5.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

ČERVEN


  

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0989-SP MVČR: AK/PV-566/2019 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   20236010
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku                                                   
Termín konání:  15.6.2023 (čtvrtekk) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

 

SRPEN


  

OCHRANA DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH – PREVENCE SYNDROMU CAN
Akreditace:  MPSV: A2020/0555-SP (6 hodin) MVČR: AK/PV-340/2020 (6 hodin) 
Variabilní symbol:   2023802
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku                                                   
Termín konání:  31.8.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

ZÁŘÍ


 

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0015-SP/PC/VP (7 hodin)   MVČR: AK/PV-154/2020 (7 hodin) 
Variabilní symbol:   2023905
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk  (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, rodinný i párový psychoterapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)           
Termín konání:  8.9.2023 (pátek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

  

ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEDENÍ ROZHOVORU S KLIENTEM
Akreditace:  MPSV: A2019/1409-SP   MVČR: AK/PV-109/2020 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023900
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)                       
Termín konání:  12.9.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

DOSPĚLÝ KLIENT SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV:A2022/1275-SP/PC (8 hodin)   MVČR: AK/PV-627/2018 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023908
Přednáší:  Mgr. Svatava Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka.                                                                                                                        
Termín konání:  19.9.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

  

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2023/0313-SP/PC/PP/VP (7 hodin)   MVČR: AK/PV-297/2019 (7 hodin) 
Variabilní symbol:   2023903
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti komunikačních dovedností, sociální poradkyně, mediátorka praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátorka případových konferencí, zkušená lektorka                    
Termín konání:  21.9.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

ZÁKLADY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Akreditace:  MPSV: A2023/0307-SP (6 hodin)   MVČR: AK/PV-262/2019 (6 hodin) 
Variabilní symbol:   2023904
Přednáší: 

JUDr. Věra Novotná - (Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka)               

Termín konání:  26.9.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

 

ŘÍJEN


 

DOMÁCÍ NÁSILÍ PÁCHANÉ NA SENIORECH Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0556-SP/PC (7 hodin)  MVČR: AK/PV-341/2020 (7 hodin)
Variabilní symbol:   20231002
Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.                                                

Termín konání:  5.10.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

PROBLEMATIKA KRIZOVÉ INTERVENCE PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM
Akreditace:  MPSV: A2021/1401- SP/PC (8 hodin)  MVČR: AK/PV-169/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   20231011
Přednáší: 

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)                                                   

Termín konání:  10.10.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PORUCHÁCH CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ PRO USNADNĚNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE ORGÁNŮM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Akreditace:  MPSV: A2020/0558-SP (8 vyučovacích hodin) (Akreditace náleží IČ: 62289489 Dr. Ing. Jiří Staněk)  MVČR: AK/PV-303/2023 (8 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol:   20231007
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé                                     
Termín konání:  17.10.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace: 

Akreditace náleží OSVČ IČ 62289489 (Dr. Ing. Jiří Staněk)

  Pozvánka|Přihlásit

 

 

LISTOPAD


  

OPATROVNICKÉ SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ- ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Akreditace:  MPSV: A2022/1082-SP (7 hodin)  MVČR: AK/PV-1041/2022 (7 hodin)
Variabilní symbol:   20231126
Přednáší: 

PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru                                                              

Termín konání:  7.11.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE ZE STRANY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBECNÍHO ÚŘADU S DŮRAZEM NA AKTUÁLNĚ ŘEŠENOU PROBLEMATIKU AKREDITACE
Akreditace:  MPSV: A2021/1271-SP/PC (6 hodin)  MVČR: AK/PV-306/2022 (6 hodin)
Variabilní symbol:   20231104
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA    linkedin.com/in/zdenek-zivcak  (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)                                                           

Termín konání:  24.11.2023 (pátek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

 

PROSINEC


 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ Z POHLEDU DĚTSKÉHO PSYCHOLOGA-PŘIBLÍŽENÍ ZÁKLADŮ PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKŮM, KTEŘÍ PRACUJÍ S RODINNÝM SYSTÉMEM
Akreditace:  MPSV: A2021/1326-SP/PC (7 hodin)  MVČR: AK/PV-308/2022 (7 hodin)
Variabilní symbol:   20231228
Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.                                                

Termín konání:  21.12.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit