Mediace - mimosoudní řešení sporů

Motto: Spory jsou kořením života, stane-li se toto koření pro Vás příliš ostrým, je třeba rychle nabídnout osvěžující doušek. Tím je mediace.   J.S.

Proč vlastně nabízím mediaci?

Po letech, která jsem mimosoudní cestě řešení konfliktů a sporů věnoval, jsem získal přesvědčení, že je to metoda, která znesvářeným stranám chrání:

 • Zdraví (menší stres než soudní cesta)
 • Peníze (vyřešení sporu přijde levněji než platby advokátům)
 • Budoucí vztahy (strany odcházejí z  mediace s určitou představou jak dál…)

Kdo jsem já?

Mediaci se prakticky věnuji od roku 2012.
Postupně jsem prošel těmito certifikovanými výcviky:
Komplexní výcvik mediace (Asociace mediátorů ČR, 2011)
Certifikát z oblasti "Psychologie" = dvouleté studium (Filosofický seminář Brno 8.6. 2012)
Jsem akreditovaným lektorem MVČR pro oblasti výuky: komunikace, prezentační dovednosti, mediace.
Jsem akreditovaným lektorem MPSV_ČR pro oblasti výuky: asertivní komunikace a mediace.

V roce 2014 jsem úspěšně složil státní zkoušku z mediace u Ministerstva spravedlnosti České republiky (MSp ČR). Na základě složení této zkoušky a po zápisu do seznamu mediátorů, vedeného MSp ČR, lze užívat označení zapsaný mediátor (dle par. 11 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci).
V seznamu mediátorů mě najdete ZDE:

Co je mediace?

 • Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, mediátora.
 • Při mediaci mediátor stranám pomáhá komunikovat a pomáhá jim v překonání překážek při hledání řešení vzájemných problémů, která jsou pro obě strany přijatelná.
 • Cílem mediace je písemná nebo ústní dohoda o tom, co je pro účastníky mediace důležité. Dohoda je konsenzem obou stran. Obě strany jsou tak s dohodou spokojeny. Úspěšná mediace má jen vítěze, nikoliv poražené. Cílem je tudíž spokojenost všech účastníků.

Kdo je mediátor?

 • Mediátor podporuje účastníky mediace ve hledání pro ně nejpřijatelnějšího a nejvhodnějšího řešení.
 • Mediátor je nezávislý a neutrální  a nestranný profesionál, ovládající komunikační dovednosti.
 • Mediátor nerozhoduje a neradí stranám, umožňuje jim lépe komunikovat a vede je za pomocí specifických komunikačních technik a strategií k řešení.
 • Mediátor tedy může mít různé vzdělání i přístup, avšak vždy musí být nestrannou osobou, která je vázaná mlčenlivostí.

Kdy je mediaci možné využít?

 • Mediace se jako způsob řešení konfliktu může uplatnit všude tam, kde strany spolu komunikují aspoň na minimální úrovni.
 • Využití mediace je vhodné v případech, kdy strany jsou na sobě nějak závislé či jsou v nějakém vztahu – rodinném, sousedském, pracovním či obchodním.
 • Mediaci je možné použít, pokud chci spor rychle, levně a hlavně s dobrým výsledkem pro strany konfliktu vyřešit.

Kdy není mediaci vhodné využít?

 • Pro mediaci nejsou vhodné případy, kdy strany spolu vůbec nekomunikují, případně chtějí toho druhého především porazit a dostat „na kolena“.
 • Mediace tak není vhodná ve fázi „vrcholící partnerské války“  a vypjatých vzájemných emocích.
 • Mediace se nehodí pro případy, kdy má některá ze stran problémy s alkoholem či drogovou závislostí.
 • Mediace nebývá možná v případě, kdy strana trpí psychickými problémy či se projevuje agresivně.
 • Mediace není vhodná také v případě pasivity strany, která se chce pouze vzdát svých práv. Pokud jedna ze stran nechce poskytnout veškeré informace, jedná se o překážku úspěšné mediaci.

Jak probíhá mediace?

 • Mediace probíhá u jednoho stolu v neutrálním prostředí mediátorovy kanceláře, jedno mediační sezení trvá přibližně tři hodiny.
 • Účastní se jí strany sporu současně a dobrovolně.
 • Někdy je potřeba několik setkání, než jsou vyřešeny všechny důležité věci.
 • Na úvod mediátor seznámí účastníky s průběhem mediačního setkání a se svojí rolí, společně pak odsouhlasí pravidla, kterými se jednání bude řídit (neskákání si do řeči, možnost setkání kdykoliv ukončit apod.)
 • V první fázi setkání hovoří strany s mediátorem každá zvlášť a objasňují vzniklou situaci ze svého pohledu. Druhá strana naslouchá. Zúčastněné strany dostanou stejný prostor. Účastníci se v průběhu času několikrát vystřídají. Tato část setkání je velmi důležitá, protože mediátor v jejím průběhu pomáhá stranám hledat to, o čem potřebují vzájemně jednat a co chtějí vyřešit.
 • V další fázi již strany hovoří mezi sebou a hledají s pomocí mediátora budoucí možná řešení svojí složité situace.
 • V závěru strany za pomoci mediátora převedou nalezená řešení, která budou vyhovovat všem zúčastněným, do konečné dohody.
 • Mediátor bude nápomocen i po ukončení mediace (na telefonu) v případě, že závěrečná dohoda vykáže, že je třeba ji upravit.

Video modelové mediace k nahlédnutí:

 

Ceník mediace
mediační jednání 600-800 Kč / 1 hodina *
soudem nařízené první setkání s mediátorem 400 Kč / 1 hodina
*tuto částku hradí strany napůl
 
Důležité informace:
Mediační jednání je obvykle 3 - hodinové. Vždy však záleží na Vás, jak dlouho bude jednání trvat – máte tak svoje výdaje pod kontrolou.
Platíte pouze čas, věnovaný řešení Vaší záležitosti.
Mediační setkání může proběhnout také ve Vašich prostorách. Ty by určitě měly splňovat možnost nerušeného jednání a disponovat vybavením typu flipchart, tabule, tiskárna apod. k zaznamenávání důležitých bodů mediačního jednání, sepsání a vytištění mediační dohody.
Storno:
Pokud klient zruší mediační jednání v termínu kratším než 24 hod. před domluvenou schůzkou, hradí tento klient plnou sazbu za 3 hodiny neuskutečněné mediace.

Kontakt:

Dr. Ing. Jiří Staněk, zapsaný mediátor
Zátiší 476/12
721 00 Ostrava-Svinov
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T: 602 707 481