Nabídka školení v Ostravě r.2021 

 

Semináře v roce 2021 budou realizovány prezenční formou, pokud to pandemická situace nedovolí, nabídneme Vám možnost on-line výuky u většiny seminářů.

 

 


 LEDEN 2021 - všechna školení v lednu a v únoru r. 2021 se konájí online formou


 

 

 


 BŘEZEN 2021 -  všechna březnová školení se konají ON-LINE formou. Školení nalezne v nabídce: ON-LINE ŠKOLENÍ.


 

 

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Akreditace:  MVČR: AK/PV-736/2017
Variabilní symbol:  2103000
Přednáší:  Ing. Vladislav Varmuža Ph.D. – Česká komora stavebních ekonomů, zkušený odborník a praktik v dané oblasti
Termín konání:  30.3. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Seminář zrušen !!!

 

 


DUBEN 2021 - všechna dubnová školení se konají ON-LINE formou. Školení nalezne v nabídce: ON-LINE ŠKOLENÍ.


 

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Akreditace:  MVČR: AK/PV-735/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2104020
Přednáší:  Mgr. Martin Budiš-působil jako odborný pracovník odboru kontroly veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době pracuje jako specialista v advokacii, kde se věnuje právu veřejných zakázek a lektorské činnosti
Termín konání:  15.4. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Seminář zrušen !!!