Nabídka školení v Praze


ŘÍJEN r. 2019

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0497-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV-670/2018 (8 hodin)  VYPRODÁNO!!!

Variabilní symbol:

1922111
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe

Termín konání:

10.10.2019 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) Změna zahájení školení !!!

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |  

 

HODNOCENÍ OHROŽENÉHO DÍTĚTE A KOMUNIKACE POMÁHAJÍCÍHO PROFESIONÁLA S NÍM – VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0222-SP/PC  (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV-393/2018 (8 hodin) VYPRODÁNO !!!!

Variabilní symbol:

1922222
Přednáší: Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie.

Termín konání:

11.10.2019 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) Změna zahájení školení !!!

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |  

 

KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0360-SP/PC/VP (7 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-681/2018 (7 hodin) VYPRODÁNO !!!!

Variabilní symbol:

1922888
Přednáší: Dr. Ing. Jiří Staněk (odborník v oblasti komunikačních dovedností, zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátor případových konferencí, zkušený lektor)

Termín konání:

24.10.2019 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |

 

SOUDNĚ-ZNALECKÉ POSUDKY VE VĚCECH NEZLETILÝCH DĚTÍ A RODIN-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0086-SP/PC/VP (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV-261/2019 (8 hodin)   NOVINKA   VYPRODÁNO !!!

Variabilní symbol:

1922333
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

24.10.2019 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) Změna zahájení školení !!!

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka | 

 

FORMY POROZVODOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PÉČE O DĚTI

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0121-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 244/2018 (8 hodin) 

Variabilní symbol:

1922444
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

25.10.2019 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) Změna zahájení školení !!!

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

 LISTOPAD r. 2019

 

KRIZOVÁ INTERVENCE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0219-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 169/2018 (8 hodin) 

Variabilní symbol:

1922555
Přednáší: Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

14.11.2019 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) Změna zahájení školení !!!

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

DÍTĚ A ROZVOD

Akreditace:

 

 

Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR: Název kurzu: Dítě a rozvod (8 hodin). Číslo akreditace: A2017/0593-SP/PC

Variabilní symbol:

1922666
Přednáší: prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, soudní znalec. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou lékařské a dětské psychologie, zabývá se i etickými a forenzními aspekty těchto oborů. Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a University New York in Prague. Publikoval více než 150 původních odborných prací v domácích i zahraničních odborných časopisech, které dosáhly více než 1000 citací v domácí, a především zahraniční odborné literatuře. Je odborných ředitelem občanského sdružení Národní institut pro děti a rodinu.
Mgr. Terezie Pemová-národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky

Termín konání:

15.11.2019 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 990 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA V PRÁVU A PRAXI – PŮSOBNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI OCHRANĚ DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0025-SP (6 hodin)   č. akreditace MV ČR: AK/PV-210/2019 (6 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

1922777
Přednáší: JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka

Termín konání:

28.11.2019 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) Změna zahájení školení !!!

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Pozvánka |Přihlásit

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0290-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 627/2018 (8 hodin)  VYPRODÁNO!!!

Variabilní symbol:

1922999
Přednáší: Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka.

Termín konání:

29.11.2019 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30hod.) Změna zahájení školení !!!

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka

 

PROSINEC r. 2019

 

PROCES INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE NA OSPOD

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0370-SP (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 240/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1922000
Přednáší: Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí a zkušenostmi získanými při realizovaných kontrolách v daném regionu

Termín konání:

12.12.2019 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30hod.) Změna zahájení školení !!!

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE ZE STRANY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBECNÍHO ÚŘADU

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0124-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 41/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1922010
Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)

Termín konání:

13.12.2019 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) Změna zahájení školení !!!

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%