Pořádání školení distanční formou ON-LINE

Od roku 2022 budeme některá školení pořádat distanční formou (video semináře). Zatím nebudeme kombinovat prezenční a distanční formu vzdělávání. Pokud budeme moci školit prezenčním způsobem, budeme tuto formu preferovat. Distanční výuku na počátku roku 2022 budeme nabízet vždy minimálně týden před realizací původního prezenčního školení tak, že všechny přihlášené na seminář zkontaktujeme a distanční formu vzdělávání nabídneme. Nabídka se objeví i na našich webových stránkách.

Cena distančního semináře bude o cca 300,- Kč nižší než původní cena školení. Posluchači obdrží materiály a osvědčení MPSV ČR, MV ČR v elektronické podobě. Pokud bude seminář předplacen předem, provedeme opravu daňového dokladu a rozdíl ceny vrátíme.

 

 

KVĚTEN 2023


  

 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0428-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV -37/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20235016
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk – zapsaný mediátor, rodinný psychoterapeut, dlouholetý lektor v oblasti komunikačních témat
Termín konání:  18.5.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. SemiPřihlásitnáře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

TRAUMA, TRAUMATIZACE A TRAUMA ZOHLEDŇUJÍCÍ PŘÍSTUP V INTERVENCI
Akreditace:  MPSV: A2022/0252-SP/PC– akreditace pouze MPSV  (8 hodin) - Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR
Variabilní symbol:  20235013
Přednáší:  Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací
Mgr. Terezie Pemová-
Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorka
Termín konání:  26.5.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVNÉ KOMUNIKACE RODIČŮ A DOSPĚLÝCH S DÍTĚTEM  (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0733-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV -495/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20235015
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk – zapsaný mediátor, rodinný psychoterapeut, dlouholetý lektor v oblasti komunikačních témat
Termín konání:  30.5.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

 

 

ČERVEN 2023


  

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI (VIDEOKURZ)

Akreditace:  MPSV: A2022/0697-SP/PC  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -670/2018 (8 hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:  2023601
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe.
Termín konání:  1.6.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM Z VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍ PRÁCE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSVA2022/0521-SP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -543/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023602
Přednáší:  Mgr. Svata Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  2.6.2023 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

STYK DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ, A V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC S BIOLOGICKÝM RODIČEM-ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2021/0207-SP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -197/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023603
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD
Termín konání:  6.6.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM – VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2022/1277-SP/PC/VP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -304/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023604
Přednáší:  změna lektora - Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)(Mgr. Katarína Dubělčíková - pobyt v zahraničí)
Termín konání:  8.6.2023 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

  

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V PRÁVU A PRAXI-ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2022/0016-SP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -1039/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023606
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná -Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.
Termín konání:  9.6.2023 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

PROBLEMATIKA KRIZOVÉ INTERVENCE PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2021/1401-SP/PC  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -217/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023607
Přednáší:  Bc. David Tichý, DiS. -(Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  13.6.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

SOUČASNÁ ZÁKLADNÍ TÉMATA ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ, PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2022/1019-SP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV-1021/2022(8 hodin)    NOVINKA
Variabilní symbol:  2023609
Přednáší:  Mgr. Olga Štěpánková: zkušená psycholožka s mnoha letou praxí v ústavní výchově dětí.
Termín konání:  15.6.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

OPATROVNICKÉ SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ- ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2022/1082-SP  (7 hodin)  MVČR: AK/PV-1040/2022 (7 hodin)    NOVINKA
Variabilní symbol:  20236012
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru
Termín konání:  16.6.2023 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE-ÚVOD DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2020/0089-SP  (7 hodin)  MVČR: AK/PV-1019/2022 (7 hodin)    NOVINKA
Variabilní symbol:  20236013
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPAlinkedin.com/in/zdenek-zivcak (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání:  20.6.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

 

 

SRPEN 2023


  

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ MINIMUM (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2023/0315-SP/PC/VP (16 hodin)  
MVČR: AK/PV-295/2023 (16 vyučovacích hodin-dva dny)
Variabilní symbol:  2023800
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor-Masarykova Univerzita, dříve též Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha; Aktivní pracovnice Moravskoslezský kruh, projekt Pečujeme doma, dříve též Diakonie projekt Pečuj doma; dříve vyučující na Zkouškách odborné způsobilosti pro výkon Veřejného opatrovnictví)
Termín konání:  24.8.2023-25.8. 2023 DVA DNY (čtvrtek a pátek) od 8,00 hod. (prezence od 7,30 hod-8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  3.580 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ SE ZAINTERESOVANÝMI ODBORNÍKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2020/0732-SP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV-77/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023801
Přednáší: 

Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání:  29.8.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

SOCIÁLNÍ OCHRANA – ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI A DILEMATA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2021/0844-SP  (6 hodin)  MVČR: AK/PV-768/2021 (6 hodin)
Variabilní symbol:  2023803
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA     linkedin.com/in/zdenek-zivcak (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava

Termín konání:  31.8.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

 

 

ZÁŘÍ 2023


  

KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA-VSTUP DO PROBLEMATIKY(VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2022/1276-SP/PC/VP (7 hodin)  MVČR: AK/PV -85/2022 (7 hodin)
Variabilní symbol:  2023906
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk – zapsaný mediátor, rodinný psychoterapeut, dlouholetý lektor v oblasti komunikačních témat
Termín konání:  7.9.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

STYK DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ, A V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC S BIOLOGICKÝM RODIČEM-ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2021/0207-SP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV -197/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2023901
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD
Termín konání:  12.9.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

SDÍLENÉ RODIČOVSTVÍ – JAK UDRŽET KVALITNÍ RODIČOVSTVÍ PO ROZPADU RODIČOVSKÉHO VZTAHU
Akreditace:  MPSV: A2023/0349-SP/PC– akreditace pouze MPSV  (8 hodin) - Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR
Variabilní symbol:  2023902          NOVINKA
Přednáší:  Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací
Mgr. Terezie Pemová-
Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorka
Termín konání:  14.9.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

ZÁKLADNÍ PREVENCE OHROŽENÍ SYNDROMEM VYHOŘENÍ V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
Akreditace:  MPSV: A2023/0309-SP/PC (8 hodin)  pozor MVČR neuděluje akreditaci na toto téma
Variabilní symbol:  2023907
Přednáší:  Mgr. Svatava Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  15.9.2023 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

 

ŘÍJEN 2023


 

PLATNOST A NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM-ZÁKLADNÍ CHYBY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI, V OPATROVNICTVÍ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2020/0018-SP (7 hodin)  
MVČR: AK/PV -294/2023
Variabilní symbol:  20231003
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor-Masarykova Univerzita, dříve též Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha; Aktivní pracovnice Moravskoslezský kruh, projekt Pečujeme doma, dříve též Diakonie projekt Pečuj doma; dříve vyučující na Zkouškách odborné způsobilosti pro výkon Veřejného opatrovnictví)
Termín konání:  6.10.2023 (pátek) od 8,00 hod. (prezence od 7,30 hod-8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2020/0553- SP (8 hodin)  
MVČR: AK/PV -218/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20231004
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru)
Termín konání:  10.10.2023 (úterý) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod-8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH-VSTUP DO PROBLEMATIKY AKREDITACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2023/0313-SP/PC/PP/VP (7 hodin)  
MVČR: AK/PV-1018/2022
Variabilní symbol:  20231006
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti komunikačních dovedností, sociální poradkyně, mediátorka praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátorka případových konferencí, zkušená lektorka)
Termín konání:  12.10.2023 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezence od 8,030 hod-8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVNÉ KOMUNIKACE RODIČŮ A DOSPĚLÝCH S DÍTĚTEM (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0733-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV -495/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20231008
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk – zapsaný mediátor, rodinný psychoterapeut, dlouholetý lektor v oblasti komunikačních témat
Termín konání:  13.10.2023 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2022/1275-SP/PC (8 hodin)  pozor MVČR: AK/PV- 16/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20231012
Přednáší:  Mgr. Svatava Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  20.10.2023 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

 

 

 

LISTOPAD 2023


 

PROBLEMATIKA KRIZOVÉ INTERVENCE PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2021/1401 SP/PC (8 hodin)  MV ČR: AK/PV-217/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20231128                   
Přednáší: 

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:  2.11.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

SDÍLENÉ RODIČOVSTVÍ – VZTAHOVÝ KONCEPT RODIČOVSKÝCH VZTAHŮ
Akreditace:  MPSV: A2023/0236-SP/PC– akreditace pouze MPSV  (8 hodin) - Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR
Variabilní symbol:  20231124                      NOVINKA
Přednáší:  Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací
Mgr. Terezie Pemová-
Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorka
Termín konání:  7.11.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM – VSTUP DO PROBLEMATIKY AKREDITACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2022/1277-SP/PC/VP (8 hodin)  MVČR: AK/PV -304/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20231125
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Termín konání:  9.11.2023 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

ZÁKLADY PĚSTOUNSKÉ PÉČE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2023/0307-SP (6 hodin)  MVČR: AK/PV -1016/2022 (6 hodin)
Variabilní symbol:  20231127
Přednáší: 

JUDr. Věra Novotná - (Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka).

Termín konání:  10.11.2023 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PORUCHÁCH CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ PRO USNADNĚNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE ORGÁNŮM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2020/0558-SP  Akreditace náleží IČ: 62289489 Dr. Ing. Jiří Staněk) MVČR: AK/PV -304/2023 (8 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol:  20231106
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe.
Termín konání:  14.11.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

OPATROVNICKÉ SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ- ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2022/1082-SP (8 hodin)                         NOVINKA
MVČR: AK/PV -1040/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20231103
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru)
Termín konání:  28.11.2023 (úterý) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod-8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE ZE STRANY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBECNÍHO ÚŘADU S DŮRAZEM NA AKTUÁLNĚ ŘEŠENOU PROBLEMATIKU (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2021/1271-SP/PC  (6 hodin)  MVČR: AK/PV-309/2022 (6 hodin)
Variabilní symbol:  20231108
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA     linkedin.com/in/zdenek-zivcak (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava

Termín konání:  30.11.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

 

PROSINEC 2023


 

SOUČASNÁ ZÁKLADNÍ TÉMATA ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ, PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2022/1019-SP (8 hodin)  
MVČR: AK/PV -1021/2022
Variabilní symbol:  20231202
Přednáší:  Mgr. Olga Štěpánková: zkušená psycholožka s mnoha letou praxí v ústavní výchově dětí
Termín konání:  7.12.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezence od 7,30 hod-8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

ADIKTOLOGICKÉ MINIMUM PRO ÚČELY SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY(VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2022/0520-SP/PC (8 hodin)  
MVČR: AK/PV -791/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20231207
Přednáší: 

Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s  praxí v oblasti přednášené problematiky) 

Termín konání:  8.12.2023 (pátek) od 8,00 hod. (prezence od 7,30 hod-8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2022/1278-SP/PC/VP (8 hodin)  
MVČR: AK/PV -491/2022
Variabilní symbol:  20231204
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor-Masarykova Univerzita, dříve též Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha; Aktivní pracovnice Moravskoslezský kruh, projekt Pečujeme doma, dříve též Diakonie projekt Pečuj doma; dříve vyučující na Zkouškách odborné způsobilosti pro výkon Veřejného opatrovnictví)
Termín konání:  12.12.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezence od 7,30 hod-8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJ ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE PRO VYHODNOCOVÁNÍ SITUACE DĚTÍ A JEJICH RODIN (VIDEPKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2021/1402-SP (8 hodin)  
MVČR: AK/PV -494/2022(8 hodin)
Variabilní symbol:  20231206
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD
Termín konání:  14.12.2023 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezence od 7,30 hod-8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

SDÍLENÉ RODIČOVSTVÍ A VYSOKO KONFLIKTNÍ ROZVODY
Akreditace:  MPSV: A2023/0235-SP/PC– akreditace pouze MPSV  (8 hodin) - Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR
Variabilní symbol:  20231226                     NOVINKA
Přednáší:  Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací
Mgr. Terezie Pemová-
Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorka
Termín konání:  15.12.2023 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEDENÍ ROZHOVORU S KLIENTEM (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2019/1409-SP (8 hodin)  
MVČR: AK/PV -296/2023(8. hodin)
Variabilní symbol:  20231227
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)
Termín konání:  19.12.2023 (úterý) od 8,00 hod. (prezence od 7,30 hod-8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit