Pořádání školení distanční formou ON-LINE

Od 18. listopadu 2020 budeme některá školení pořádat distanční formou (video semináře). Zatím nebudeme kombinovat prezenční a distanční formu vzdělávání. Pokud budeme moci školit prezenčním způsobem, budeme tuto formu preferovat. Distanční výuku v roce 2020 a na počátku roku 2021 budeme nabízet vždy minimálně týden před realizací původního prezenčního školení tak, že všechny přihlášené na seminář zkontaktujeme a distanční formu vzdělávání nabídneme. Nabídka se objeví i na našich webových stránkách.

Cena distančního semináře bude o cca 300,- Kč nižší než původní cena školení. Posluchači obdrží materiály a osvědčení MPSV ČR v elektronické podobě. Osvědčení MVČR nebude na tyto on-line akce vydáváno. Pokud bude seminář předplacen předem, provedeme opravu daňového dokladu a rozdíl ceny vrátíme.

 

U ostatních školení roku 2021, zatím vyčkáváme na vývoj pandemické situace a o případném rušení, přesunu či změně formy na on-line, Vás budeme v předstihu minimálně 10. dnů informovat.

 

Semináře, které se v případě nemožného konání prezenční formou uskuteční jako on-line školení: 

 


ÚNOR 2021


 

%MCEPASTEBIN%

 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI
Akreditace: 

MPSV: A2020/0428-SP (8. hodin), MVČR: AK/PV-37/2021 (8 hodin) videokurz

Variabilní symbol:  2102666
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)
Termín konání:  18.2.2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ 
Cena :  1 590 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČO: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA V PRÁVU A PRAXI – PŮSOBNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI OCHRANĚ DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH
Akreditace:   MPSV: A2018/0025-SP (6 hodin),  MV ČR: AK/PV-210/2019 (6 hodin)
Variabilní symbol:   2102888
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka
Termín konání:  23.2. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ 
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH
Akreditace:   MPSV: A2020/0554-SP (7 hodin),  MVČR: AK/PV-36/2021 (7 hodin) videokurz NOVINKA
Variabilní symbol:   2102999
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  25.2. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ 
Cena :   1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE
Akreditace:   MPSV: A2020/0089-SP (7 hodin),  MV ČR: AK/PV-151/2020 (7 hodin)
Variabilní symbol:   2102000
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak

(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)
Termín konání:  26.2. 2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ 
Cena :   1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

 

 


 BŘEZEN 2021


 

KRIZOVÁ INTERVENCE-vstup do problematiky
Akreditace:  A2018/0219-SP/PC (8 hodin),  AK/PV-169/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2103111
Přednáší:  Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  2.3. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena:  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

%MCEPASTEBIN%
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH
PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI
Akreditace: 

A2018/0497- SP /PC (8. hodin), AK/PV- 670/2018 (8. hodin)                        NOVINKA

Variabilní symbol:  2103001
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  4.3.2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena:  1 690 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

  

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

Akreditace: 

A2018/0495-SP/PC (8. hodin), AK/PV-669/2018 (8. hodin)

Variabilní symbol: 

2121222

Přednáší: 

Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s  praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání: 

5.3. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena:

1.590 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

KONTORLNÍ ŘÁD
Akreditace:  MVČR: AK/PV-209/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2103333
Přednáší:  Mgr. Karolína Plasgurová Holá Absolventka Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty. Zaměstnanec Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, specializace na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Termín konání:  11.3. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena:  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

SOUDNĚ-ZNALECKÉ POSUDKY VE VĚCECH NEZLETILÝCH DĚTÍ A RODIN-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  A2019/0086-SP/PC/VP (8. hodin), MVČR: AK/PV-261/2019
Variabilní symbol:  2103002
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:  11.3. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena:  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ PÁCHANÉ NA SENIORECH Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  A2020/0556-SP/PC (7. hodin), AK/PV-39/2021 (7 hodin) videokurz   NOVINKA
Variabilní symbol:  2103555
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:  12.3. 2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena:  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ SE ZAINTERESOVANÝMI ODBORNÍKY
Akreditace: 

A2020/0732-SP (8. hodin), AK/PV-374/2020 (8. hodin)                        NOVINKA

Variabilní symbol:  2103010
Přednáší: 

Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie.

Dr. Ing. Jiří Staněk

(Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání:  12.3.2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena:  1 690 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| SEMINÁŘ ZRUŠEN !!!

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace: 

A2018/0731- SP/PC/PV (8. hodin), AK/PV-29/2019 (8. hodin)                        NOVINKA

Variabilní symbol:  2103020
Přednáší: 

Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)

Termín konání:  18.3.2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena:  1 590 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA V PRÁVU A PRAXI – PŮSOBNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI OCHRANĚ DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH

Akreditace: 

A2018/0025-SP (6. hodin), AK/PV-210/2019 (6. hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121333

Přednáší: 

JUDr. Věra Novotná (Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka).

Termín konání: 

18.3. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena:

1.690 Kč/osobu

Organizace: 

Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489                                                                                              

Pozvánka| Přihlásit

  

PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE se zaměřením na aktuálně řešenou problematiku

Akreditace: 

A2020/0089-SP (7. hodin), AK/PV-151/2020 (7. hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121444

Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak

(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání: 

19.3. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena:

1.590 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI
Akreditace:  A2020/0428-SP (8 hodin),  AK/PV-37/2021 (8 hodin)   videokurz         NOVINKA
Variabilní symbol:  2103777
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)
Termín konání:  23.3. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena:  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH
Akreditace:  A2020/0554-SP (7. hodin), MVČR: 36/2021 (7. hodin) videokurz   NOVINKA
Variabilní symbol:  2103888
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  25.3. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena:  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

  

OCHRANA DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH – PREVENCE SYNDROMU CAN
Akreditace: 

A2020/0555-SP (6. hodin),  MVČR: AK/PV-38/2021 (6 hodin) videokurz                        NOVINKA

Variabilní symbol:  2103999
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:  26.3.2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena:  1 690 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Akreditace:  MVČR: AK/PV-451/2018 (7 hodin)
Variabilní symbol:  2103030
Přednáší:  JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 působí jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Současně přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Je autorem řady odborných článků a komentářů z oblasti problematiky týkající se veřejné správy
Termín konání:  26.3. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00hod -  8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena:  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 


 DUBEN r. 2021


%MCEPASTEBIN%

 

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2021 A CHYSTANÉ ÚPRAVY V ROCE 2022
Akreditace:  MPSV: A2019/0085-SP/PC (8 hodin) , MVČR: AK/PV-260/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2104111
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání:  8.4. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PLATNOST A NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM-ZÁKLADNÍ CHYBY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI, V OPATROVNICTVÍ
Akreditace: 

A2020/0018-SP (7. hodin),  MVČR: AK/PV-152/2020 (7. hodin)  

Variabilní symbol:  2104222
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání:  9.4.2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena:  1 690 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI
Akreditace:  MPSV: A2019/1004-SP (8 hodin) , MVČR: AK/PV-568/2019 (8 hodin)    NOVINKA
Variabilní symbol:  2104333
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová(Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)
Termín konání:  13.4. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA V PRÁVU A PRAXI – PŮSOBNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI OCHRANĚ DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH
Akreditace:  A2018/0025-SP (6. hodin), AK/PV-210/2019 (6. hodin)
Variabilní symbol:  2104444
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná (Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka).
Termín konání:  15.4. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk IČO: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

A2019/0290-SP/PC (8. hodin), AK/PV-627/2018 (8. hodin)

Variabilní symbol: 

2121555

Přednáší: 

Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka

Termín konání: 

15.4. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena :

1.590 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

  

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
Akreditace:  MPSV: A2018/0495-SP/PC , MVČR: AK/PV-669/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2104555
Přednáší:  Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  16.4. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

DOMÁCÍ NÁSILÍ PÁCHANÉ NA SENIORECH Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0556-SP/PC (7 hodin), MVČR: AK/PV-341/2020 (7 hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:  2104777
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:  20.4. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNĚ ŘEŠENOU PROBLEMATIKU
Akreditace:  A2020/0089-SP (7. hodin), AK/PV-151/2020 (7. hodin)
Variabilní symbol:  2104888
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak

(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)
Termín konání:  22.4. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

KOMUNIKACE V OBTÍŽÝCH SITUACÍCH
Akreditace:  MPSV: A2020/015-SP/PC/VP (7 hodin), MVČR: AK/PV-154/2020 (7 hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:  2104000
Přednáší: 

Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě).

Termín konání:  23.4. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)
Místo konání: 

ON-LINE

Cena:  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM
Akreditace: 

A2019/0989-SP (7. hodin),  MVČR: AK/PV- 566/2019 (7. hodin)                        NOVINKA

Variabilní symbol:  2104999
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:  27.4.2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena:  1 690 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

%MCEPASTEBIN%

 

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH

Akreditace: 

A2020/0554-SP (7. hodin), AK/PV-338/2020 (7. hodin)

Variabilní symbol: 

2121777

Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé

Termín konání: 

29.4. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00hod.)

Místo konání: 

 ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena :

1.690 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

Akreditace: 

A2020/0558-SP/PC (8. hodin), AK/PV-568/2017 (8. hodin)

Variabilní symbol: 

2121888

Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé

Termín konání: 

30.4. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

 ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena :

1.690 Kč/osobu

Organizace: 

Dr. Ing. Jiří Staněk IČO: 622 89 489

Pozvánka| Přihlásit

 

 

ÚŘEDNÍK OBCE-JEHO POVINNOST, ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC
Akreditace:  Akreditace agentury SVS MV ČR: Úředník obce – jeho povinnost, odpovědnost a pravomoci    MVČR: AK/PV-380/2017
Variabilní symbol:  2104010
Přednáší:  JUDr. Radek Ondruš-bývalý státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, od roku 2005 advokát a současně je i vynikající lektor, který těží ze svých praktických zkušeností obhájce v řadě republikově známých trestních kauz spojených s veřejnou správou
Termín konání:  30.4. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena:  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

 

 

 TOP Semináře IČO: 06546897

Květen 2021


 

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace: 

A2020/0553-SP (8. hodin),  MVČR: AK/PV-284/2020 (8. hodin)                        NOVINKA

Variabilní symbol:  2105040
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru
Termín konání:  4.5.2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena:  1 690 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit