Pořádání školení distanční formou ON-LINE

Od roku 2022 budeme některá školení pořádat distanční formou (video semináře). Zatím nebudeme kombinovat prezenční a distanční formu vzdělávání. Pokud budeme moci školit prezenčním způsobem, budeme tuto formu preferovat. Distanční výuku na počátku roku 2022 budeme nabízet vždy minimálně týden před realizací původního prezenčního školení tak, že všechny přihlášené na seminář zkontaktujeme a distanční formu vzdělávání nabídneme. Nabídka se objeví i na našich webových stránkách.

Cena distančního semináře bude o cca 300,- Kč nižší než původní cena školení. Posluchači obdrží materiály a osvědčení MPSV ČR, MV ČR v elektronické podobě. Pokud bude seminář předplacen předem, provedeme opravu daňového dokladu a rozdíl ceny vrátíme.

   

LISTOPAD 2022


  

PARTICIPACE DÍTĚTE V SITUACI HODNOCENÍ A INTERVENCE
Akreditace:  Akreditace náleží společnosti NIDAR  MPSV: A2022/0247-SP/PC (8 hodin)  akreditace pouze MPSV  NOVINKA
Variabilní symbol:  20221110
Přednáší:  Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.
Mgr. Terezie Pemová-Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky..
Termín konání:  11.11.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk  IČ: 62286489
  Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM – VSTUP DO PROBLEMATIKY AKREDITACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2018/0731- SP/PC/PV (8 hodin)  MVČR: AK/PV- 304/2022 (8 hodin) 
Variabilní symbol:  20221112
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Termín konání:  15.11.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

STANDARDY KVALITY V SPOD-ZPRACOVÁNÍ, REALIZACE A PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROL (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2021/1275-SP (6 hodin)  MVČR: AK/PV- 307/2022 (6 hodin) 
Variabilní symbol:  20221114
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal  - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD
Termín konání:  22.11.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

ADIKTOLOGICKÉ MINIMUM PRO ÚČELY SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2022/0520-SP/PC  (8 hodin)  MVČR: AK/PV- 791/2021 (8 hodin) 
Variabilní symbol:  20221117
Přednáší:  Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  25.11.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH-ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0554- SP  (7 hodin)  MVČR: AK/PV- 36/2021 (7 hodin) 
Variabilní symbol:  20221119
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  29.11.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

 

PROSINEC 2022


 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE ZE STRANY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBECNÍHO ÚŘADU S DŮRAZEM NA AKTUÁLNĚ ŘEŠENOU PROBLEMATIKU (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2021/1271-SP/PC MVČR: AK/PV-309/2022 (6 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol:  20221215
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak  (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava) 

Termín konání:  1.12.2022 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

PARTICIPACE DÍTĚTE V SITUACI ROZPADU RODINY-ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE
Akreditace:  Akreditace náleží společnosti NIDAR  MPSV: A2022/0248-SP/PC (8 hodin)  akreditace pouze MPSV  NOVINKA
Variabilní symbol:  20221202
Přednáší:  Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.
Mgr. Terezie Pemová-Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky..
Termín konání:  2.12.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk  IČ: 62286489
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0558-SP  (8 hodin)  MVČR: AK/PV- 1/2021 (8 hodin) 
Variabilní symbol:  20221203
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  6.12.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk  IČ: 62289489
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV:A2020/0553- SPMVČR: AK/PV-218/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20221205
Přednáší: 

PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru

Termín konání:  8.12.2022 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEDENÍ ROZHOVORŮ S KLIENTEM
Akreditace:  MPSV:A2019/1409-SP  MVČR: AK/PV-109/2020 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20221206
Přednáší: 

Mgr. Eva Zakouřilová(Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální a komunikační problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)

Termín konání:  9.12.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJ ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE PRO VYHODNOCOVÁNÍ SITUACE DĚTÍ A JEJICH RODIN (videokurz)
Akreditace:  MPSV: A2021/1402-SP  MVČR: AK/PV-494/2022 (8 hodin)   NOVÁ AKREDITACE MPSV
Variabilní symbol:  20221208
Přednáší: 

Mgr. et Bc. Martin Doležal - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD

Termín konání:  13.12.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT-UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0919-SP  MVČR: AK/PV-567/2019 (8 hodin)   
Variabilní symbol:  20221207
Přednáší: 

JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka

Termín konání:  13.12.2022 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM Z VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍ PRÁCE (videokurz)
Akreditace:  MPSV:A2022/0521-SP  MVČR: AK/PV-543/2022  (8 hodin)  Nově zpracované téma
Variabilní symbol:  20221211
Přednáší: 

Mgr. Svatava Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka

Termín konání:  16.12.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

PROBLEMATIKA KRIZOVÉ INTERVENCE PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM
Akreditace:  MPSV: A2021/1401-SP/PC  MVČR: AK/PV-217/2021  (8 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol:  20221212
Přednáší: 

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:  20.12.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit