Online semináře naleznete v záložce: Nabídka Online školení r. 2022 

 

 

LISTOPAD


 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM – VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

 MPSV: A2018/0731- SP/PC/VP (8 vyučovacích hodin) MVČR:AK/PV-29/2019 (8 hodin)

Variabilní symbol: 

 20221108

Přednáší: 

Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)

Termín konání: 

10.11.2022 (čtvrtek)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, Olomouc  (k dispozici parkoviště zdarma) Od vlakového nádraží tramvaj č.1 a č. 4., https://www.hotel-hesperia.cz/ 

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| PŘESUN NA 15.11.2022 ON-LINE

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE ZE STRANY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBECNÍHO ÚŘADU S DŮRAZEM NA AKTUÁLNĚ ŘEŠENOU PROBLEMATIKU

Akreditace: 

 MPSV: A2021/1271-SP/PC (6 vyučovacích hodin) MVČR:AK/PV-306/2022 (6. vyučovacích hodin)

Variabilní symbol: 

 20221120

Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání: 

24.11.2022 (čtvrtek)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, Olomouc  (k dispozici parkoviště zdarma) Od vlakového nádraží tramvaj č.1 a č. 4., https://www.hotel-hesperia.cz/ 

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| PŘESUN NA 1.12.2022 ON-LINE

  

PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM Z VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Akreditace: 

 MPSV: A2022/0521-SP (8 vyučovacích hodin) MVČR:AK/PV-542/2022 (8 hodin)  NOVĚ ZPRACOVANÉ TÉMA

Variabilní symbol: 

 20221106

Přednáší: 

Mgr. Svatava Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka

Termín konání: 

8.11.2022 (úterý)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, Olomouc  (k dispozici parkoviště zdarma) Od vlakového nádraží tramvaj č.1 a č. 4., https://www.hotel-hesperia.cz/ 

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

PozvánkaPŘESUN NA 16.12.2022 ON-LINE

 

PROBLEMATIKA KRIZOVÉ INTERVENCE PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM

Akreditace: 

 MPSV: A2021/1401-SP/PC (8 vyučovacích hodin) MVČR:AK/PV-169/2018 (8. vyučovacích hodin)  NOVÁ AKREDITACE MPSV

Variabilní symbol: 

 2022103

Přednáší: 

Bc. David Tichý, DiS.(Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání: 

6.10.2022 (čtvrtek)  

Místo konání: 

Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, Olomouc  (k dispozici parkoviště zdarma) Od vlakového nádraží tramvaj č.1 a č. 4., https://www.hotel-hesperia.cz/ 

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka|PŘESUN NA 20.12.2022 ON-LINE