Nabídka kurzů a školení - Olomouc r.2022

 

Online semináře naleznete v záložce:
Nabídka Online školení r. 2022 

 

 

 

 Květen 2022


 

STYK DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ, A V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC S BIOLOGICKÝM RODIČEM-ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)

Akreditace: 

 

Variabilní symbol: 

 

Přednáší: 

Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD

Termín konání: 

17.5.2022 (úterý) 21.6.2022 (úterý) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Přesun školení na ON-LINE

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

| Přihlásit

 

 

Červen 2022


 

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Akreditace: 

MPSV: A2020/0558-SP  MVČR: AK/PV-337/2020(8 hodin) 

Variabilní symbol: 

2022028

Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé.

Termín konání: 

30.6.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Konferenční prostory - Hotel & Penzion ARIGONE, Univerzitní 20, 77900 Olomouc, Navigace:  http://www.arigone.cz/cz/kontakt

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

Dr. Ing. Jiří Staněk  IČ: 62289489

ZRUŠENO!!!

 

 

 ZÁŘÍ 2022


 

ROZVOD V RODINĚ A DOPADY NA DÍTĚ-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

 MPSV: A2020/0552-SP (8 vyučovacích hodin) MVČR:AK/PV-339/2020 (8. vyučovacích hodin)

Variabilní symbol: 

 2022994

Přednáší: 

Dr. Ing. Jiří Staněk – zapsaný mediátor, rodinný psychoterapeut, dlouholetý lektor v oblasti komunikačních témat.

Termín konání: 

6.9.2022 (úterý)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, Olomouc  (k dispozici parkoviště zdarma) Od vlakového nádraží tramvaj č.1 a č. 4., https://www.hotel-hesperia.cz/ 

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

PozvánkaPřihlásit

 

DIAGNOSTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINNÉM SYSTÉMU Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE V OBORU PSYCHOLOGIE-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S RODINOU

Akreditace: 

 MPSV: A2021/1325-SP/PC (8 vyučovacích hodin) MVČR:AK/PV-313/2022 (6. vyučovacích hodin)

Variabilní symbol: 

 2022992

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání: 

9.9.2022 (pátek)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, Olomouc  (k dispozici parkoviště zdarma) Od vlakového nádraží tramvaj č.1 a č. 4., https://www.hotel-hesperia.cz/ 

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

PozvánkaPřihlásit 

 

 

 

ŘÍJEN 2022


 

PROBLEMATIKA KRIZOVÉ INTERVENCE PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM

Akreditace: 

 MPSV: A2021/1401-SP/PC (8 vyučovacích hodin) MVČR:AK/PV-169/2018 (8. vyučovacích hodin)  NOVÁ AKREDITACE MPSV

Variabilní symbol: 

 2022103

Přednáší: 

Bc. David Tichý, DiS.(Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání: 

6.10.2022 (čtvrtek)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, Olomouc  (k dispozici parkoviště zdarma) Od vlakového nádraží tramvaj č.1 a č. 4., https://www.hotel-hesperia.cz/ 

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

PozvánkaPřihlásit

 

ADIKTOLOGICKÉ MINIMUM PRO ÚČELY SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

Akreditace: 

MPSVNově požádáno o akreditaci, číslo doplníme včas (8 hodin)  MVČR: AK/PV-669/2018 (8 hodin) 

Variabilní symbol: 

 2022106

Přednáší: 

Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s  praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání: 

7.10.2022 (pátek)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, Olomouc  (k dispozici parkoviště zdarma) Od vlakového nádraží tramvaj č.1 a č. 4., https://www.hotel-hesperia.cz/ 

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

PozvánkaPřihlásit

 

 

LISTOPAD 2022


 

PARTICIPACE DÍTĚTE V SITUACI HODNOCENÍ A INTERVENCE

Akreditace: 

Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV: A2022/0247-SP/PC – akreditace pouze MPSV (8 hodin)  NOVINKA

Variabilní symbol: 

 20221102

Přednáší: 

Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.
Mgr. Terezie Pemová-Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky.

Termín konání: 

3.11.2022 (čtvrtek)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, Olomouc  (k dispozici parkoviště zdarma) Od vlakového nádraží tramvaj č.1 a č. 4., https://www.hotel-hesperia.cz/ 

Cena (vč. občerstvení) : 

2.490 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

PozvánkaPřihlásit

 

PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM Z VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Akreditace: 

 MPSV: požádáno o novou akreditaci po schválení bude doplněno číslo (8 vyučovacích hodin) MVČR:AK/PV-191/2021 (8 hodin)  NOVĚ ZPRACOVANÉ TÉMA

Variabilní symbol: 

 20221106

Přednáší: 

Mgr. Svatava Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka

Termín konání: 

8.11.2022 (úterý)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, Olomouc  (k dispozici parkoviště zdarma) Od vlakového nádraží tramvaj č.1 a č. 4., https://www.hotel-hesperia.cz/ 

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

PozvánkaPřihlásit

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM – VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

 MPSV: A2018/0731- SP/PC/VP (8 vyučovacích hodin) MVČR:AK/PV-29/2019 (8 hodin)

Variabilní symbol: 

 20221108

Přednáší: 

Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)

Termín konání: 

10.11.2022 (čtvrtek)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, Olomouc  (k dispozici parkoviště zdarma) Od vlakového nádraží tramvaj č.1 a č. 4., https://www.hotel-hesperia.cz/ 

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

PozvánkaPřihlásit

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE ZE STRANY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBECNÍHO ÚŘADU S DŮRAZEM NA AKTUÁLNĚ ŘEŠENOU PROBLEMATIKU

Akreditace: 

 MPSV: A2021/1271-SP/PC (8 vyučovacích hodin) MVČR:AK/PV-306/2022 (6. vyučovacích hodin)

Variabilní symbol: 

 20221120

Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání: 

24.11.2022 (čtvrtek)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, Olomouc  (k dispozici parkoviště zdarma) Od vlakového nádraží tramvaj č.1 a č. 4., https://www.hotel-hesperia.cz/ 

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

PozvánkaPřihlásit