Pořádání školení distanční formou ON-LINE

Od 18. listopadu 2020 budeme některá školení pořádat distanční formou (video semináře). Zatím nebudeme kombinovat prezenční a distanční formu vzdělávání. Pokud budeme moci školit prezenčním způsobem, budeme tuto formu preferovat. Distanční výuku v roce 2020 a na počátku roku 2021 budeme nabízet vždy minimálně týden před realizací původního prezenčního školení tak, že všechny přihlášené na seminář zkontaktujeme a distanční formu vzdělávání nabídneme. Nabídka se objeví i na našich webových stránkách.

Cena distančního semináře bude o cca 300,- Kč nižší než původní cena školení. Posluchači obdrží materiály a osvědčení MPSV ČR v elektronické podobě. Osvědčení MVČR nebude na tyto on-line akce vydáváno. Pokud bude seminář předplacen předem, provedeme opravu daňového dokladu a rozdíl ceny vrátíme.

 

U ostatních školení roku 2021, zatím vyčkáváme na vývoj pandemické situace a o případném rušení, přesunu či změně formy na on-line, Vás budeme v předstihu minimálně 10. dnů informovat.

 

Semináře, které se v případě nemožného konání prezenční formou uskuteční jako on-line školení: 

%MCEPASTEBIN%

  

 


 ŘÍJEN 2021


 

ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE
Akreditace:  Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR : A2017/0594-SP/PC    (8 hodin)
Variabilní symbol:  2021444
Přednáší:  Prof. Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.
Mgr. Terezie Pemová- Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky.
Termín konání:  19.10.2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE - ZOOM
Cena vč. občerstvení:  2.490 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

%MCEPASTEBIN%
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0553-SP MVČR: AK/PV-218/2021 (8 hodin)  (NOVINKA)
Variabilní symbol:  2110333
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru
Termín konání:  26.10. 2021 (úterý) od 8,30 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena vč. občerstvení:  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

 


 LISTOPAD 2021


 

SOCIÁLNÍ PRÁCE V TERÉNU-VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ) -  (Vybrané dávky sociálního zabezpečení, se zaměřením na praktické postupy a řešení modelových situací)

Akreditace: 

MPSV: A2018/0124SP/PC , MVČR: AK/PV-41/2018  (8 hodin)           

Variabilní symbol: 

2121055

Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak

(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání: 

5.11.2021 (pátek) od 8,00 hod.(prezence od 7,30 hod -  8,00 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE

Cena (vč. občerstvení):

1.690 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

 

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH
Akreditace:  MPSV: A2020/0015-SP/PC/VP   MVČR: AK/PV-154/2020 (7 hodin) 
Variabilní symbol:  2111666
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě
Termín konání:  9.11. 2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena vč. občerstvení:  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

OCHRANA DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH– PREVENCE SYNDROMU CAN (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0555-SP MVČR: AK/PV-38/2021 (6 hodin)  (NOVINKA)
Variabilní symbol:  2111111
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:  12.11. 2021 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE - lektor požaduje kameru a mikrofon (minimálně mikrofon) !!!
Cena vč. občerstvení:  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

KRIZOVÁ INTERVENCE-VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2018/0219 SP/PC   MVČR: AK/PV-217/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2111444
Přednáší:  Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  18.11.2021 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena vč. občerstvení:  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ SE ZAINTERESOVANÝMI ODBORNÍKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0732-SP MVČR: AK/PV-77/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2111555
Přednáší: 

Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie.

Termín konání:  19.11. 2021 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE - ZOOM
Cena vč. občerstvení:  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI - VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/1004-SP , MVČR: AK/PV-568/2019 (8 hodin)    NOVINKA
Variabilní symbol:  2111222
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová(Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)
Termín konání:  23.11. 2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0089-SP  , MVČR: AK/PV-151/2020 (7 hodin)
Variabilní symbol:  2111333
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak

(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání:  26.11. 2021 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

DOSPĚLÝ KLIENT SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0290-SP/PC   MVČR: AK/PV-627/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2111777
Přednáší:  Mgr. Svata Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  30.11.2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena vč. občerstvení:  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

 


PROSINEC 2021


  

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ-VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ) - zazní platné změny v souvislosti s novelou zákona
Akreditace:  MPSV: A2018/0216-SP/PC   MVČR: AK/PV-194/20 (8 hodin) 
Variabilní symbol:  2112555
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.
Termín konání:  3.12. 2021 (úterý) od 8,20 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,20 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena vč. občerstvení:  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

 

%MCEPASTEBIN%
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH - ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0554- SP MVČR: AK/PV-36/2021  (7 hodin)
Variabilní symbol:  2112111
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  9.12. 2021 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena vč. občerstvení:  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM – VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2018/0731- SP/PC/PV  MVČR: AK/PV-29/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2112444
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Termín konání:  14.12. 2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena vč. občerstvení:  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

%MCEPASTEBIN%
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ  PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (VIDEOKURZ)

Akreditace:  MPSV: A2020/0558- SP MVČR: AK/PV-1/2021  (8 hodin)
Variabilní symbol:  2112222
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  16.12. 2021 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena vč. občerstvení:  1.690 Kč/osobu    UPOZORNĚNÍ !!!  Pořádá Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489 - !!!!!platbu proveďte na 5000500075/5500
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk  IČ: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
Akreditace:  MPSV: A2018/0495-SP/PC MVČR: AK/PV-669/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2112333 
Přednáší:  Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  17.12.2021 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena vč. občerstvení:  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit