PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0089-SP  , MVČR: AK/PV-151/2020 (7 hodin)
Variabilní symbol:  2111333
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak

(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání:  26.11. 2021 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

DOSPĚLÝ KLIENT SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0290-SP/PC   MVČR: AK/PV-627/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2111777
Přednáší:  Mgr. Svata Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  30.11.2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

 

 


PROSINEC 2021


  

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ MINIMUM
Akreditace:  MPSV: A2019/0084-SP/PC  MVČR: AK/PV-25/2019  (16 hodin - DVOUDENNÍ)
Variabilní symbol:  2112001
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Masarykova Univerzita, dříve též Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha; Aktivní pracovnice Moravskoslezský kruh, projekt Pečujeme doma, dříve též Diakonie projekt Pečuj doma; dříve vyučující na Zkouškách odborné způsobilosti pro výkon Veřejného opatrovnictví)
Termín konání:  2.12.2021-3.12. 2021 DVA DNY (čtvrtek a pátek) od 8,00 hod. (prezence od 7,30 hod-8,00 hod.)
Místo konání: ON-LINE
Cena :  3.390 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ-VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ) - zazní platné změny v souvislosti s novelou zákona
Akreditace:  MPSV: A2018/0216-SP/PC   MVČR: AK/PV-194/20 (8 hodin) 
Variabilní symbol:  2112555
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.
Termín konání:  3.12. 2021 (pátek) od 8,20 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,20 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0553- SP   MVČR: AK/PV-218/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2110444
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru
Termín konání:  7.12. 2021 (úterý) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

 

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH - ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0554- SP MVČR: AK/PV-36/2021  (7 hodin)
Variabilní symbol:  2112111
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  9.12. 2021 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM – VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2018/0731- SP/PC/PV  MVČR: AK/PV-29/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2112444
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Termín konání:  14.12. 2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ  PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (VIDEOKURZ)

Akreditace:  MPSV: A2020/0558- SP MVČR: AK/PV-1/2021  (8 hodin)
Variabilní symbol:  2112222
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  16.12. 2021 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu    UPOZORNĚNÍ !!!  Pořádá Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489 - !!!!!platbu proveďte na 5000500075/5500
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk  IČ: 62289489
  Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2018/0495-SP/PC MVČR: AK/PV-791/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2112333 
Přednáší:  Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  17.12.2021 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

STYK DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ, A V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC S BIOLOGICKÝM RODIČEM-ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2021/0207-SP MVČR: AK/PV-197/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2112000
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD.
Termín konání:  21.12.2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit