Nabídka školení v Ostravě r. 2023

 

 

BŘEZEN


  

SOUDNĚ-ZNALECKÉ POSUDKY VE VĚCECH NEZLETILÝCH DĚTÍ A RODIN-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0086 SP/PC/VP MVČR: AK/PV-261/2019 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023304
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku                                                   
Termín konání:  24.3.2023 (pátek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

DUBEN


  

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI
Akreditace:  MPSVA2022/0697-SP/PC MVČR: AK/PV-670/2018 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023400
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé                                     
Termín konání:  4.4.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

OPATROVNICTVÍ - ZÁKLADNÍ PRAKTICKÉ A AKTUÁLNÍ INFORMACE
Akreditace:  MPSV: A2019/0655-SP MVČR: AK/PV-468/2019 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023401
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor-Masarykova Univerzita, dříve též Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha; Aktivní pracovnice Moravskoslezský kruh, projekt Pečujeme doma, dříve též Diakonie projekt Pečuj doma; dříve vyučující na Zkouškách odborné způsobilosti pro výkon Veřejného opatrovnictví) 
Termín konání:  13.4.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V PRÁVU A PRAXI-ZÁKLADNÍ INFORMACE
Akreditace:  MPSV: A2022/0016-SP MVČR: AK/PV-1047/2022 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023404
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.                                               
Termín konání:  18.4.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

OPATROVNICKÉ SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ- ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Akreditace:  MPSV: A2022/1082-SP MVČR: AK/PV-požádáno o akreditaci (7 hodin)             NOVINKA
Variabilní symbol:   2023406
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru                                                                 
Termín konání:  20.4.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

ADIKTOLOGICKÉ MINIMUM PRO ÚČELY SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
Akreditace:  MPSV: A2022/0520-SP/PC MVČR: AK/PV-669/2018 (8 hodin)            
Variabilní symbol:   2023408
Přednáší:  Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s  praxí v oblasti přednášené problematiky)                                                     
Termín konání:  21.4.2023 (pátek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM Z VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍ PRÁCE
Akreditace:  MPSV:A2022/0521-SP MVČR: AK/PV-542/2022 (8 hodin)            
Variabilní symbol:   20234010
Přednáší:  Mgr. Svatava Janošková–(psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka).                                                                                                                
Termín konání:  25.4.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI
Akreditace:  MPSV:A2020/0428-SP MVČR: AK/PV-285/2020 (8 hodin)            
Variabilní symbol:   20234012
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a psychoterapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě a v pomáhajících organizacích)                                                             
Termín konání:  27.4.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

SOUČASNÁ ZÁKLADNÍ TÉMATA ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ, PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
Akreditace:  MPSV:A2022/1019-SP MVČR: požádáno o akreditaci (8 hodin)               NOVINKA
Variabilní symbol:   20234014
Přednáší:  Mgr. Olga Štěpánková - zkušená psycholožka s mnoha letou praxí v ústavní výchově dětí.                                                                                                        
Termín konání:  28.4.2023 (pátek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

KVĚTEN


  

ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVNÉ KOMUNIKACE RODIČŮ A DOSPĚLÝCH S DÍTĚTEM
Akreditace:  MPSV: A2020/0733-SP   MVČR: AK/PV-510/2020 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023501
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a psychoterapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)                       
Termín konání:  11.5.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/1004-SP   MVČR: AK/PV-568/2019 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023504
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)                       
Termín konání:  16.5.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

VSTUP DO VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY
Akreditace:  MPSV: A2021/0208-SP   MVČR: AK/PV-196/2021 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023507
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku                                                  
Termín konání:  19.5.2023 (pátek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

STYK DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ, A V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC S BIOLOGICKÝM RODIČEM-ZÁKLADNÍ INFORMACE
Akreditace:  MPSV: A2021/0207-SP   MVČR: AK/PV-193/2021 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023508
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD                                   
Termín konání:  23.5.2023 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM – VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2022/1277-SP/PC/VP   MVČR: AK/PV-29/2019 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   20235011
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)                         
Termín konání:  25.5.2023 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

ČERVEN


  

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0989-SP MVČR: AK/PV-566/2019 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   20236010
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku                                                   
Termín konání:  15.6.2023 (čtvrtekk) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit