Nabídka školení Praha r. 2023

  

KVĚTEN


 

VSTUP DO VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY
Akreditace:  MPSV: A2021/0208-SP MVČR: AK/PV-196/2021 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023500
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku                                                          
Termín konání:  11.5.2023 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0989-SP   MVČR: AK/PV-566/2019 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023502
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku                                                          
Termín konání:  12.5.2023 (pátek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

OPATROVNICKÉ SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ- ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Akreditace:  MPSV: A2022/1082-SP   MVČR: AK/PV-AK/PV-1041/2022 MVČR (7 hodin)     NOVINKA
Variabilní symbol:   20235010
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru                                                            
Termín konání:  25.5.2023 (čtvrtek) změna 26.5.2023 (pátek)od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0089-SP   MVČR: AK/PV-151/2020 (7 hodin) 
Variabilní symbol:   20235012
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)                                                          

Termín konání:  26.5.2023 (pátek) změna 25.5.2023 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

 

 

ČERVEN


 

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V PRÁVU A PRAXI-ZÁKLADNÍ INFORMACE
Akreditace:  MPSV: A2022/0016-SP MVČR: AK/PV-1047/2022 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2023608
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná -Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.                                                       
Termín konání:  15.6.2023 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/1004-SP   MVČR: AK/PV-568/2019 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   20236011
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová- (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)                                                       
Termín konání:  16.6.2023 (pátek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

 

ŘÍJEN


 

ZÁKLADY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Akreditace:  MPSV: A2023/0307-SP MVČR: AK/PV-262/2019 (6 hodin) 
Variabilní symbol:   20231011
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná -Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.                                                       
Termín konání:  19.10..2023 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

SDÍLENÉ RODIČOVSTVÍ A VYSOKO KONFLIKTNÍ ROZVODY
Akreditace:  MPSV: A2023/0235-SP/PC– akreditace pouze MPSV  (8 hodin) - Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR
Variabilní symbol:  20231009                 NOVINKA
Přednáší:  Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací
Mgr. Terezie Pemová-
Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorka
Termín konání:  20.10.2023 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)
Místo konání:  Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/
Cena :  2.490 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  PozvánkaPřihlásit

 

 

LISTOPAD


 

DOMÁCÍ NÁSILÍ PÁCHANÉ NA SENIORECH Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0556-SP/PC (7 hodin)  MVČR: AK/PV-341/2020 (7 hodin)
Variabilní symbol:   20231122
Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.                                                

Termín konání:  2.11.2023 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
 

Pozvánka|Přihlásit

 

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ Z POHLEDU DĚTSKÉHO PSYCHOLOGA-PŘIBLÍŽENÍ ZÁKLADŮ PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKŮM, KTEŘÍ PRACUJÍ S RODINNÝM SYSTÉMEM
Akreditace:  MPSV: A2021/1326-SP/PC (7 hodin)  MVČR: AK/PV-308/2022 (7 hodin)
Variabilní symbol:   20231123
Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.                                                

Termín konání:  3.11.2023 (pátek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

SOUČASNÁ ZÁKLADNÍ TÉMATA ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ, PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
Akreditace:  MPSV: A2022/1019-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV-1022/2022 (8 hodin)                NOVINKA
Variabilní symbol:   20231107
Přednáší: 

Mgr. Olga Štěpánková: zkušená psycholožka s mnoha letou praxí v ústavní výchově dětí                                                                                                         

Termín konání:  23.11.2023 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

 

 

PROSINEC


  

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJ ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE PRO VYHODNOCOVÁNÍ SITUACE DĚTÍ A JEJICH RODIN
Akreditace:  MPSV: A2021/1402-SP   MVČR: AK/PV-493/2022 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   20231203
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD                                                  
Termín konání:  7.12.2023 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEDENÍ ROZHOVORU S KLIENTEM
Akreditace:  MPSV: A2019/1409-SP   MVČR: AK/PV-109/2020 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   20231205
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová- (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)                                                       
Termín konání:  8.12.2023 (pátek) od 8,30 hod. (prezence od 8,00 hod - 8,30 hod.)
Místo konání:  Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/
Cena :  2.090 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit