Vzdělávací agentura Dr. Ing. Jiří Staněk - semináře, školení, mediace

 

Naše aktivity se datují od roku 2000.
Našimi dlouhodobými cíli jsou maximální kvalita a přínos poskytovaných služeb, individuální přístup a řešení šitá na míru.


Poskytování profesionálních služeb našim klientům vedlo k profilaci naší činnosti
do těchto hlavních směrů:


- Vzdělávání pro veřejnou správu
a sociální sféru.

- Vzdělávání pro zaměstnance firemní sféry zejména v oblasti měkkých dovedností

- Mediacemimosoudní řešení sporů (partnerské, manželské, sousedské, pracovní).

 

Věříme, že naše nabídka vzdělávacích akcí Vás zaujme a přispěje k rozvoji Vaší
kvalifikační připravenosti, odbornému i osobnímu rozvoji.

 

Dlouhodobá činnost v oblasti vzdělávání, kladné reference klientů, akreditace naší vzdělávací instituce u MPSV a MV ČR, jsou jen malým příkladem ocenění kvality naší práce a Vaší zárukou.